Test NIFTY a Harmony - czy istnieje jakaś różnica? | Badanie NIFTY Pro
Zapytaj o badanie:
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
Test NIFTY pro a Harmony – czy istnieje różnica

Test NIFTY pro a Harmony – czy istnieje różnica?

Test NIFTY pro i Harmony to dwa najbardziej dokładne, przesiewowe badania prenatalne, które wykonywane są w celu określenia ryzyka rozwoju najczęstszych wad genetycznych u dzieci. Wysoka skuteczność i 100% bezpieczeństwo jest tym, co wyróżnia je spośród innych dostępnych na rynku testów przesiewowych. Oba można  zrealizować już od 10 tygodnia ciąży.

Test NIFTY pro i Harmony – podobieństwa i różnice

Choć oba badania, zarówno pod względem przeznaczenia, jak i skuteczności są do siebie bardzo podobne, można jednak wskazać pewne różnice między nimi. Przede wszystkim różnią się stosowaną metodę, zakresem wykrywanych nieprawidłowości, a także możliwością przeprowadzania badana w przypadku ciąży mnogiej. Ponadto test NIFTY wykonywany jest w Polsce, test Harmony prowadzą Stany Zjednoczone.

Poniżej zamieściliśmy tabelę ilustrującą jak te dwa testy różnią się od siebie, a w czym są do siebie podobne.

NIFTY pro HARMONY
Prenatalne badanie nieinwazyjne
Badana próbka Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu
Co bada test? (szczegółowy zakres badania w dalszej części tabeli) 84 badane mikrodelecje / mikroduplikacje 6 badanych trisomii: 21 — zespół Downa, 18 — zespół Edwardsa, 13 — zespół Patau oraz trisomia 9., 16. i 22. chromosomu

4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY

3 badane trisomie: 21— zespół Downa, 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół PatauZaburzenia liczby chromosomów płciowych X i Y
Dokładność testu Powyżej 99% Powyżej 99%
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców)
Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
Kiedy można wykonać test Od 10 tygodnia ciąży Od 10 tygodnia ciąży
Wymagane skierowanie
Zastosowanie w przypadku ciąż mnogich
Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) Do 10 dni roboczych Ok. 14 dni roboczych
Technologia badania Analizowane jest całe DNA płodu Analizowane są wybrane chromosomy płodu
Gdzie wykonywana jest analiza genetyczna Chiny USA
Cena testu ok. 2200-2350 zł ok. 2199-2400 zł
Zwrot za badanie inwazyjne w przypadku wyniku pozytywnego ✅ (do ok. 2 600 zł)
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅ (ok. 210 000 zł)
Szczegółowy zakres badania: NIFTY pro HARMONY
Trisomia 21 (zespół Downa)
Trisomia 18 (zespół Edwardsa)
Trisomi 13 (zespół Patau)
Zespół Turnera (X)
Zespół Klinefeltera (XXY)
Trisomia chromosomu X (XXX)
Zespół Jacobsa (XYY)
Trisomia 9
Trisomia 16
Trisomia 22
22q (zespół DiGeorge’a)
Zespół diGeorge’a 2
1p36
15q (zespół Angelmana)
15q (zespół Pradera-Williego)
4p Wolf-Hirschhorn
11q (zespół Jacobsena)
1q32.2 (zespół Van der Wanda)
16p12.2-p11.2
2q33.1
5p (zespół Cri du Chat)
 W sumie 84 mikrodelecje i mikroduplikacje 
Aneuploidie innych chromosomów

Źródło: www.badaniaprenatalne.pl

test NIFTY pro i NOVA

 

Jak zlecić test NIFTY i Harmony?

W przypadku obu badań wystarczy zgłosić się do placówki, która ma je w swojej ofercie. W ustalonym wcześniej terminie zostanie pobrana niewielka ilości krwi z żyły odłokciowej. Pobranie przypomina zwykłe badanie morfologiczne, dlatego jest całkowicie bezpieczne. Przed samym pobraniem nie trzeba być na czczo, można spokojnie zjeść obfity posiłek. Warto również wspomnieć o tym, że testy te nie są refundowane przez NFZ, można je wykonać prywatnie..

Test NIFTY – wskazania i przeciwskazania

  • Wskazania

Test NIFTY polecany jest kobietom, które zdecydowały się na ciążę po 35. roku życia, bądź tym przyszłym mamom, u których wyniki badań wykonanych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży sugerują podwyższone ryzyko rozwoju nieprawidłowości o podłożu genetycznym. Kolejnym wskazaniem do testu jest również długotrwałe leczenie niepłodności, włącznie z metodą in vitro. NIFTY proponuje się również pacjentkom, u których diagnostyczne badania prenatalne mogłyby doprowadzić do powikłania ciąży, w tym poronienia oraz kobiet zakażonych wirusami: HIV, HBS oraz HCV. I wreszcie przesiewowe badanie prenatalne NIFTY powinny wykonać te panie, którym zależy na informacji na temat stanu zdrowia ich dziecka, ale chciałyby uniknąć diagnostyki prenatalnej, w tym amniopunkcji.

  • Przeciwskazania

Badanie NIFTY jest badaniem całkowicie nieinwazyjnym, w związku z czym nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia dla matki i dziecka. Przeciwskazań do jego wykonania jest naprawdę bardzo mało, niemniej jednak warto o nich wspomnieć. Z NIFTY na pewno powinny zrezygnować ciężarne po operacjach przeszczepu narządu lub transplantacji szpiku. Na test nie powinny się również decydować panie, które 6 miesięcy przed zapłodnieniem miały przetaczaną krew. Z kolei obecność wady chromosomowej u kobiety lub przebyta terapia komórkami macierzystymi może sprawić, że wynik badania nie będzie wiarygodny. W takim przypadku również należy z niego zrezygnować.

Test Harmony – wskazania i przeciwskazania

  • Wskazania

Test Harmony, podobnie jak test NIFTY będzie najlepszym rozwiązaniem dla kobiet, które zdecydowały się na późne macierzyństwo, czyli po 35. roku życia oraz dla tych, które uzyskały nieprawidłowe wyniki innych przesiewowych badań prenatalnych (USG, genetyczne, test PAPP-A). Badanie dedykowane jest również kobietom, dla których inwazyjna diagnostyka prenatalna mogłaby być niebezpieczna, m.in. z powodu przodującego łożyska, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zakażenia wirusem HIV. I wreszcie badanie Harmony dedykowane jest wszystkim przyszłym mamom, które chciałyby wykluczyć chorobę genetyczną u swojego dziecka (np. zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau), ale obawiają się ryzyka jakie niosą ze sobą metody inwazyjne.

  • Przeciwskazania

Test Harmony nie będzie odpowiedni dla kobiet, które nie osiągnęły jeszcze 10. tygodnia ciąży oraz będących w ciąży wielopłodowej – z większą liczbą płodów niż 2. W takim przypadku badanie może dać rezultat niezgodny ze stanem faktycznym.

Nieprawidłowy wynik jednego jak i drugiego z omówionych testów należy potwierdzić wykonując diagnostyczne badania prenatalne – amniopunkcję lub biopsję kosmówki. NIFTY i Harmony są bowiem badaniami przesiewowymi, a nie rozstrzygającymi. Trzeba mieć na uwadze również to, że w przypadku takich chorób, jak choćby zespół Downa czy zespół Edwardsa zawsze mamy do czynienia z uszkodzonymi genami. Zanim więc pacjentka uda się na badania diagnostyczne, powinna zasięgnąć opinii lekarza genetyka i omówić z nim wyniki badań przesiewowych. Wcale nie trzeba udawać się do placówki, wynik badania można skonsultować w trakcie rozmowy telefonicznej.

Test NIFTY pro – częste pytania

Co bada test NIFTY pro?

Test NIFTY pro pozwala wykryć:

  • 6 trisomii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu
  • 4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikrodelecje / mikroduplikacje — choć mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka w przypadku matek przed 40 rokiem życia jest nawet większe niż ma to miejsce przy Zespole Downa
Czy test NIFTY pro to jest to samo co test PAPPA?

Po części tak. Test NIFTY pro podobnie jak test Pappa jest przesiewowym badaniem prenatalnym określającym ryzyko wystąpienia jednej z trzech trisomii. Niemniej jednak czułość testu NIFTY jest zdecydowanie wyższa i wynosi ponad 99%. W przypadku testu PAPP-A jest to 90%. Co więcej test NIFTY pro ma bardzo szeroki zakres – dużo szerszy niż ma to miejsce w przypadku testu PAPP-A i znacznie rzadziej mamy w tym przypadku do czynienia z wynikiem fałszywie pozytywnym (w przypadku testu PAPP-A jest to dość częsta sytuacja). Podsumowując choć oba testy są przesiewowymi testami prenatalnymi to jednak ich czułość oraz zakres jest nieporównywalny.

Czy test NIFTY pro to jest to samo co amniopunkcja?

Nie. Test NIFTY pro jest przesiewowym badaniem prenatalnym natomiast amniopunkcja to test diagnostyczny. Co to oznacza? W przypadku kiedy test NIFTY pro wskaże ryzyko wystąpienia choroby, rekomendowane jest wykonanie amniopunkcji w celu potwierdzenia diagnozy. Amniopunkcja polega na pobraniu próbki bezpośrednio z otoczenia dziecka (płyn owodniowy) poprzez nakłucie powłok brzusznych i poddaniu go szczegółowej analizie cytogenetycznej.

Ile się czeka na wynik badania NIFTY pro?

Na wynik testu oczekuje się maksymalnie do 10 dni roboczych (od momentu dotarcia próbek do laboratorium).

Co jeśli badanie się nie powiedzie ?

W sytuacji kiedy okaże się, że w pobranej próbce krwi będzie za mało DNA dziecka (np. wiek ciąży został źle określony) Pacjentka zostanie poproszona o ponowne pobranie materiału bez dodatkowych kosztów.

Zobacz więcej pytań o test NIFTY pro


Skip to content
Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz