Test NIFTY a ciąża bliźniacza | Badanie NIFTY Pro
Zapytaj o badanie:
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
test NIFTY a ciąża mnoga

Test NIFTY a ciąża bliźniacza

Test NIFTY a ciąża bliźniacza

test NIFTY a ciąża mnogaWbrew krążącym w internecie opiniom, ciąża mnoga nie jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY. Kobiety spodziewające się więcej niż jednego dziecka również mogą wykonać to badanie, muszą być jednak w pełni świadome, że wynik który otrzymają, choć będzie tak samo pewny, nie dostarczy im wszystkich niezbędnych informacji.

Przesiewowy test prenatalny NIFTY wykonuje się w celu określenia ryzyka z jakim rozwijający się w ciele kobiety płód może być obciążony wadą genetyczną. Do grupy badanych zaburzeń zalicza się zespół Downa, zespół Patau oraz zespół Edwardsa, trisomia 9, 16 i 22, nieprawidłowości liczby i struktury chromosomów płciowych oraz zespoły mikrodelecyjne, takie jak: zespół kociego krzyku (mikrodelecja 5p), monosomia 2q33.1 i 1p36.

Czego się nie dowiemy?

Niebezpieczeństwo wystąpienia któregokolwiek z wymienionych wyżej zaburzeń zostanie w tej sytuacji określone dla całej ciąży, nie zaś dla konkretnego płodu. Matka, która otrzyma wynik wskazujący duże prawdopodobieństwo rozwoju choroby, nie będzie zatem wiedziała, które z dzieci może być nią obciążone. Nie pozna również ich płci.

Tak samo skuteczny…

Jak widać ograniczeń jest dość sporo. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że niezależnie od tego czy badana ciąża jest pojedyncza czy też mnoga, wynik testu będzie tak samo czuły. I w tym przypadku jego skuteczność wynosi ponad 99%.


Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz