Porównanie testu NIFTY pro a SANCO I SANCO Plus | Badanie NIFTY Pro
Zapytaj o badanie:
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00

Porównanie testu NIFTY pro a SANCO I SANCO Plus

 

 

NIFTY Pro  SANCO SANCO Plus
Nieinwazyjne badanie prenatalne ✅ ✅ ✅
Badana próbka  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu
Dokładność testu Powyżej 99% Powyżej 99% Powyżej 99%
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców) ✅ ✅ ✅
Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
Kiedy można wykonać test Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży
Wymagane skierowanie
Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) Do 10 dni roboczych Do 8 dni roboczych 12 dni roboczych
Gdzie wykonywana jest analiza genetyczna Chiny Polska USA
Metoda badania Sekwencjonowanie Nowej Generacji Sekwencjonowanie Nowej Generacji Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Cena testu ok. 2200-2350 zł ok. 2100 – 2397 zł ok. 2800 – 3000 zł
Zwrot za badanie inwazyjne w przypadku wyniku pozytywnego ✅ (do ok. 2 600 zł)
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅ (ok. 210 000 zł)
Zakres badania: NIFTY Pro SANCO NIFTY Plus
Trisomia 21 (zespół Downa) ✅ ✅ ✅
Trisomia 18 (zespół Edwardsa) ✅ ✅ ✅
Trisomi 13 (zespół Patau) ✅ ✅ ✅
Zespół Turnera (X) ✅ ✅ ✅
Zespół Klinefeltera (XXY) ✅ ✅ ✅
Trisomia chromosomu X (XXX) ✅ ✅ ✅
Zespół Jacobsa (XYY) ✅ ✅ ✅
Trisomia 9 ✅ ✅
Trisomia 16 ✅ ✅
Trisomia 22 ✅ ✅
Zespół DiGorge’a ✅ ✅
Zespół DiGorge 2 ✅
Zespół Dandy-Walker’a ✅
Zespół Levy-Shanske’go ✅
Zespół Cri du Chat ✅ ✅
Zespół WARGO ✅
Zespół „Kociego Oka” (Cat-Eye) ✅
Zespół Yuan-Harel-Lupski’ego ✅
Zespół Jacobsena ✅
Zespół Langer-Giedion ✅
Zespół Potockiego-Shaffer’a ✅
Zespół Potockiego-Lupskiego ✅
Zespół Smitha-Magenis’a ✅
Zespół Wolfa-Hirshorna ✅ ✅
Zespół Pradera-Will’ego/Angelmana ✅ ✅
Zespół SHFM5 (Ektrodaktylia) ✅
Zespół Van der Wanda ✅
Holoproscencefalia 1 i 6 ✅
Zespół Frias ✅
Zespół WAGR ✅
Zespół CHDM ✅
HCD ✅
1p36 ✅ ✅
16p12.2-p11.2 ✅
2q33.1 ✅
84 mikrodelecje ✅
Aneuploidie innych chromosomów ✅ ✅
Rh płodu ✅

Źródło: badaniaprenatalne.pl


Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz