Pewny wynik testu NIFTY – wysoka skuteczność powyżej 99% | Badanie NIFTY Pro
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
Zapytaj o badanie:

Przykładowy wynik testu NIFTY Pro

Co zawiera wynik testu NIFTY Pro?

Wynik testu NIFTY obejmuje przede wszystkim informacje czy dziecko może mieć jedną z poniższych wad genetycznych:

  • 6 trisomii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu
  • 4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikrodelecje / mikroduplikacje — choć mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka w przypadku matek przed 40 rokiem życia jest nawet większe niż ma to miejsce przy zespole Downa

Zobacz film:  Na czym polega test NIFTY PRO 

Oto 10 kolejnych ważnych informacji, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności i wiarygodności badania.

1⃣KOD PASKOWY NIFTY – Jest to unikalny kod, który nadaje się w laboratorium dla każdego jednego wykonywanego testu NIFTY. Wynika to z przyjętych procedur. Żadne inne badanie nie posiada takiego samego numeru. Dzięki temu, że każde badanie posiada swój unikalny kod wiedzą Państwo, że przeprowadzony test i jego wynik jest wyłącznie Wasz.

2⃣WIEK CIĄŻY – W tym miejscu wpisywana jest liczba tygodni ciąży czyli tzw. wiek ciąży. Jest to bardzo ważne, aby wiek ciąży był precyzyjne określony, gdyż test NIFTY można przeprowadzić wyłącznie po przekroczeniu 10 tygodnia ciąży. Najpewniejszą i zalecaną metodą ustalenia wieku ciąży jest badanie USG w pierwszym trymestrze wykonywane przez lekarza ginekologa.

3⃣EDC – Jest to data określająca przypuszczalny termin porodu. Najpewniejszą i sugerowaną metodą wyliczenia terminu porodu jest USG wykonywane przez specjalistę ginekologa.

4⃣RODZAJ PRÓBKI – Do wykonania testu NIFTY zawsze wykorzystywana jest próbka krwi z żyły odłokciowej. Podczas umówionej przez nas wizyty w placówce lekarz lub położna pobiera do badania 10ml próbki z krwi od matki, która jest umieszczana w specjalnym pojemniku i jest dostarczana do laboratorium. Procedura jest analogiczna jak do pobrania krwi na badania morfologiczne, więc takie pobranie jest w 100 % bezpieczne i komfortowe dla pacjentki.

5⃣cfDNA – W tym miejscu znajdą Państwo informacje o procencie cfDNA w  krwi matki.  cfDNA (ang. cell-free DNA) czyli Wolne pozakomórkowe DNA to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA znajdujące się w krwiobiegu. W czasie ciąży we krwi matki pojawia się dodatkowo wolne pozakomórkowe DNA płodu – cffDNA, którego procentowy poziom jest wpisywany w tym miejscu. Aby badanie NIFTY mogło się odbyć, minimalny procent cffDNA musi być na poziomie przynajmniej 3,5%.

6⃣WYNIK – W tym miejscu mogą znaleźć Państwo dwa możliwe komunikaty: Niskie ryzyko lub Wysokie ryzyko. Ryzyko określane jest na podstawie obliczonego prawdopodobieństwa. Wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem (98 – 100% w zależności od badanego chromosomu) wskazuje na występowanie wady u płodu, prawdopodobieństwo wystąpienia wady jest bliskie 1. Wysokie ryzyko wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej u pacjentek, które chcą mieć 100% pewność występowania wady. Ryzyko niskie wskazuje na minimalną szansę (często 1 do kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów) wystąpienia danej wady.

7⃣PRAWDOPODOBIEŃSTWO – W tym miejscu znajdą Państwo wynik wystąpienia ryzyka. Jest to najważniejszy dla Państwa wskaźnik znajdujący się na badaniu. Jest on liczony na podstawie nowoczesnego i precyzyjnego algorytmu, który powstał w oparciu o dziesiątki tysięcy przeprowadzonych prób i lata doświadczeń laboratorium. Prawdopodobieństwo wskazuje w jednoznaczny sposób ryzyko wystąpienia wady genetycznej lub jej minimalne szanse.

8⃣INTERPRETACJA – W tej części znajdziecie Państwo komentarz ( w przypadku wysokiego ryzyka), który jest objaśnieniem wyniku oraz komunikat „skontaktuj się z lekarzem” w przypadku niskiego ryzyka. Ponieważ badanie NIFTY jest testem przesiewowym, a nie diagnostycznym, dlatego zaleca się pacjentkom na każdym etapie oraz przy każdym rodzaju wyniku konsultację z lekarzem prowadzącym lub lekarzem genetykiem. Fachowa konsultacja specjalisty jest obowiązkowa przy wysokim ryzyku, ale także zalecana jest również przy wynikach z niskim ryzykiem, tak aby nie zostawić wątpliwości.

9⃣INNE STWIERDZENIA –  W tej części mogą Państwo znaleźć dodatkowe informacje na temat badanych dodatkowych aberracji: aneuplodii, delecji lub deplikacji chromosomowych. Jeżeli w trakcie badania żadne z powyższych stwierdzeń nie zostanie potwierdzone, to w tej sekcji znajdą Państwo komunikaty: „Nie wykryto” lub „Brak”.

🔟DANE KLINICZNE W tej części znajdą Państwo opisane procentowo cztery wartości: czułość, specyficzność, wartość predykcyjną dodatnią (PPV) i wartość predykcyjną ujemną testu (NPV).  Są to dane, które potwierdzają pewność i skuteczność testu NIFTY, a także świadczą o wysokiej jakości wykonanego badania. Test NIFTY cechuje się wysokim współczynnikiem wykrywalności (powyżej 99%) oraz
niskim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich (poniżej 1%). Dzięki temu wykonanie testu NIFTY może pozwolić na uniknięcie niepotrzebnego zabiegu inwazyjnego, w znacznym stopniu może pomóc również pacjentkom, które mają przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnych badań prenatalnych.

1⃣1⃣PODPIS OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ TEST – wyniki testu NIFTY Pro są opracowywane i autoryzowane są przez osoby, które posiadają specjalne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w kierunku diagnostyki laboratoryjnej. W tym miejscu znajdziecie Państwo pieczątkę i podpis osoby, która autoryzuje wyniki badań i posiada specjalne upoważnienia do tego celu.

 

Zobacz też:

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje test NIFTY?

Całkowity koszt testu NIFTY wynosi 2397 zł. Cena ta obejmuje analizę próbki, pobranie materiału w placówce medycznej, wynik w języku polskim i/lub angielskim, oraz zwrot części poniesionych kosztów wykonania badań diagnostycznych. Opłatę za badanie można rozłożyć na raty. Więcej…

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY określa ryzyko wystąpienia:

  • Najczęstszych wad chromosomowych tj. zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau, trisomii 9, 16 i 22
  • Aneuploidii chromosomów płci: monosomia X (zespół Turnera), XXY (zespół Klinefeltera ), XXX, XYY
  • Zespołu mikrodelecji: 5p (zespół kociego krzyku), 1p36, 2q33.1, zespołu Jacobsena (11q23),zespołu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespołu Van der Woude (1q32.2), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po części tak. Test NIFTY podobnie jak test Pappa jest przesiewowym badaniem prenatalnym określającym ryzyko wystąpienia jednej z trzech trisomii. Niemniej jednak czułość testu NIFTY jest zdecydowanie wyższa i wynosi ponad 99%. W przypadku testu Pappa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amniopunkcja?

Nie. Test NIFTY jest przesiewowym badaniem prenatalnym natomiast amniopunkcja to test diagnostyczny. Co to oznacza? W przypadku kiedy test NIFTY wskaże ryzyko wystąpienia trisomii rekomendowane jest wykonanie amniopunkcji w celu potwierdzenia diagnozy.

Ile czeka się na wynik badania?

Na wynik testu oczekuje się 11 dni roboczych.

zobacz więcej pytań

Dowiedz się więcej:
zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu
5 (100%) 1 głos[y]

Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz
Napisz na czacie