Promocja "Zniżka 100 zł na NIFTY pro" w testDNA - Test NIFTY pro
KUP TERAZ ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ. Sprawdź więcej metod płatności za NIFTY pro tutaj >>x
badanienifty.pl Promocja „Zniżka 100 zł na NIFTY pro” w testDNA

Promocja „Zniżka 100 zł na NIFTY pro” w testDNA

Zostaw numer telefonu i zamów rozmowę, aby odebrać 100 zł zniżki na badanie NIFTY pro w punkcie pobrań testDNA w całej Polsce.

  Zamów już teraz NIFTY pro ze zniżką 100 zł
  Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice, o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 32/ 445-34-26.

  Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu:
  1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO);
  2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;


  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badanienifty.pl/polityka-prywatnosci/

   

  Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w ciągu jednej godziny w celu rezerwacji terminu badania w promocyjnej cenie.

  Jak skorzystać z promocji?

  • Promocja trwa od 14 do 18 kwietnia 2023 roku.
  • W celu skorzystania z promocji należy wypełnić formularz promocyjny na stronie https://badanienifty.pl/promocja-odbierz-znizke-100-zl-na-nifty-pro-w-testdna/ i pozostawić w nim swoje imię, nazwisko i numer telefonu, na który nastąpi kontakt ze strony organizatora w celu umówienia badania w promocyjnej cenie z rabatem 100 zł (2297 zł zamiast 2397 zł).
  • Promocją objęte są badania z pobraniem próbki w punktach pobrań testDNA, promocja nie obejmuje badań z pobraniem próbki w domu.

  Regulamin promocji „Odbierz zniżkę 100 zł na NIFTY pro”

  1. Informacje podstawowe

  1.1. Organizatorem promocji „Odbierz zniżkę 100 zł na NIFTY pro” (dalej zwanej Promocją) jest testDNA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-859) przy ul. Bocheńskiego 38A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000836540, NIP: 6342822748 (dalej zwana Organizatorem).
  1.2. Promocja dotyczy zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania NIFTY Pro (dalej zwanego Badaniem).
  1.3. Promocja realizowana jest na zasadach określonych w regulaminie dostępnym on-line na stronie www.badanienifty.pl/promocja-odbierz-znizke-100-zl-na-nifty-pro-w-testdna (dalej zwanym Regulaminem).
  1.4. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia Badania przez Organizatora.
  1.5. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

  2. Czas trwania Promocji

  2.1. Promocja trwa od dnia 14 marca 2023 roku do dnia 18 kwietnia 2023 roku, z tym zastrzeżeniem, że o objęciu Promocją decyduje data faktycznego przeprowadzenia Badania.
  2.2. Organizator może wydłużyć lub skrócić czas trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej Badania (www.badanienifty.pl) oraz zmieniając postanowienia Regulaminu.

  3. Zasady promocji

  3.2. Z promocji można skorzystać wyłącznie na etapie zamawiania usługi przeprowadzenia Badania przez Organizatora. Rabat nie może być wykorzystany w szczególności po zapłaceniu ceny Badania.
  3.3. Chcąc skorzystać z Promocji Uczestnik zamawiając usługę przeprowadzenia Badania zobowiązany jest wypełnić formularz promocyjny na stronie internetowej https://badanienifty.pl/promocja-odbierz-znizke-100-zl-na-nifty-pro-w-testdna/ i pozostawić w nim swoje imię, nazwisko i numer telefonu, na który nastąpi kontakt ze strony organizatora w celu umówienia badania w promocyjnej cenie.
  3.4. Rabat 100 zł zostanie udzielony w stosunku do aktualnej ceny Badania podanej na stronie Badania (www.badanienifty.pl).
  3.5. Przy zamówieniu jednego Badania może być wykorzystany tylko jeden kod rabatowy (rabaty nie sumują się). Promocja nie łączy się również z innymi promocjami Organizatora i nie obejmuje badań sprzedawanych w pakietach.
  3.6. Z promocji można skorzystać wyłącznie w przypadku badania z pobraniem próbki w punkcie pobrań testDNA. Promocja nie obejmuje badań z pobraniem próbki w domu.

  4. Reklamacje

  4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@testDNA.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
  4.2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.
  4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

  5. Postanowienia końcowe

  5.1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testDNA.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
  5.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5.3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.

  4.4/5 - (9 głosów / głosy)

  Mapa

  Gdzie wykonać NIFTY pro w testDNA?
  Punkty pobrań [CAŁA POLSKA]

  Umów wizytę domową
  CZĘSTY WYBÓR Pobranie próbki NIFTY pro z dojazdem do domu pacjentki Umów wizytę domową >>
  x
  Opinie klientów
  4.94 / 5.00 252 opinie
  Poznaj opinie naszych Pacjentek
  x
  Zarezerwuj termin
  Zadzwoń terazTel. 533 090 626