𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗰𝗷𝗮 𝘄𝘆𝗻𝗶𝗸𝘂 𝗡𝗜𝗙𝗧𝗬 𝗽𝗿𝗼 ❤ | Badanie NIFTY Pro
Zapytaj o badanie:
Pon-pt. 7.00-19.00, Sb-ndz. 9.00-21.00

Konsultacja wyniku testu NIFTY pro z lekarzem genetykiem

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (wskazującego na nieprawidłowości), nasza pacjentka ma możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji z lekarzem genetykiem.

W czasie telefonicznej konsultacji pacjentka uzyskuje informacje, co oznacza wynik testu NIFTY pro oraz jakie są zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Wyniki testu NIFTY pro konsultuje dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej.

dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznejdr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2001–2009 była asystentem/wykładowcą w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMB oraz lekarzem w Poradni Genetycznej UDSK. Odbyła wymagane staże krajowe i zagraniczne oraz kursy specjalistyczne, a w roku 2007 zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej. Od 2009 roku pracuje w Poradni Genetycznej „Genetics” oraz w Klinice Perinatologii UMB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Zwrot kosztów badań diagnostycznych (np. amniopunkcja, FISH) w przypadku wyniku pozytywnego (nieprawidłowego)

Test NIFTY pro jest jedynym nieinwazyjnym badanie prenatalnym z ubezpieczeniem wyniku. W przypadku uzyskania wyniku testu NIFTY pro pozytywnego (wskazującego na „wysokie ryzyko/dodatni/wykryto” w odniesieniu do badanej choroby) pacjentka może ubiegać się o rekompensatę kosztów diagnostyki prenatalnej do ok. 2600 zł (w zależności od kursu walutowego). Dotyczy to badań, takich jak m. in.:

  • amniopunkcja,
  • biopsja trofoblastu,
  • kordocenteza,
  • analiza kariotypu,
  • dodatkowe molekularne badania genetyczne (np. FISH),
  • analiza mikromacierzy chromosomów (CGH),
  • testu SNP,
  • testu QF-PCR,
  • testu NGS i innych.

Więcej informacji:Skip to content
Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz