Przykładowy 𝘄𝘆𝗻𝗶𝗸 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗡𝗜𝗙𝗧𝗬 pro OPIS, PDF ❤ | Badanie NIFTY Pro Przeskocz do treści
Zapytaj o badanie
Pon-pt. 7.00-19.00, Sb-ndz. 9.00-21.00

Przykładowy wynik testu NIFTY pro. Co zawiera wynik testu NIFTY pro?

Wynik testu NIFTY pro informuje, czy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia 94 chorób genetycznych u dziecka, w tym zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau. Badanie wyróżnia się bardzo wysoką czułością (ponad 99%) przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla dziecka i matki. Test NIFTY pro to obecnie jedyny test NIPT z ubezpieczeniem wyniku. Dowiedz się, o czym informuje wynik testu NIFTY pro, jakie zawiera informacje oraz jak wygląda przykładowy wynik testu NIFTY pro.

Spis treści:

 1. Wynik testu NIFTY pro – o czym informuje?
 2. Przykładowy wynik testu NIFTY pro z opisem – 11 ważnych elementów
 3. Przykładowy wynik testu NIFTY pro w PDF
 4. Co oznacza negatywny (prawidłowy) wynik testu NIFTY pro?
 5. Co oznacza pozytywny (nieprawidłowy) wynik testu NIFTY pro?
 6. Pewność wyniku testu NIFTY pro i ubezpieczenie

Wynik testu NIFTY pro – o czym informuje?

aż 94 chorobyWynik testu NIFTY pro obejmuje przede wszystkim informacje czy istnieje podwyższone ryzyko następujących chorób:

 • 6 trisomii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu
 • 4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 84 mikrodelecje / mikroduplikacje — choć mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka w przypadku matek przed 40 rokiem życia jest nawet większe niż ma to miejsce przy zespole Downa. Przykładowe mikrodelecje i mikroduplikacje badanie w teście NIFTY pro to zespół DiGorge’a i zespoły Angelmana/Pradera-Williego.

Na wyniku testu NIFTY pro jest też podana płeć dziecka – tylko na wyraźne życzenie rodziców.

Więcej informacji: Pełny zakres badania NIFTY pro [TABELKA]

Co zawiera wynik testu NIFTY pro? Opis wyniku

Oto 11 kolejnych ważnych informacji, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności i wiarygodności badania.

wynik testu nifty pro, rzykładowy wynik nifty pro

1⃣KOD PASKOWY NIFTY pro – Jest to unikalny kod, który nadaje się w laboratorium dla każdego jednego wykonywanego testu NIFTY pro. Wynika to z przyjętych procedur. Żadne inne badanie nie posiada takiego samego numeru. Dzięki temu, że każde badanie posiada swój unikalny kod wiedzą Państwo, że przeprowadzony test i jego wynik jest wyłącznie Wasz.

2⃣WIEK CIĄŻY – W tym miejscu wpisywana jest liczba tygodni ciąży czyli tzw. wiek ciąży. Jest to bardzo ważne, aby wiek ciąży był precyzyjne określony, gdyż test NIFTY pro można przeprowadzić wyłącznie po przekroczeniu 10 tygodnia ciąży (wówczas cffDNA osiąga stężenie, które jest już odpowiednie do badania). Najpewniejszą i zalecaną metodą ustalenia wieku ciąży jest badanie USG w pierwszym trymestrze wykonywane przez lekarza ginekologa.

3⃣EDC – Jest to data określająca przypuszczalny termin porodu. Najpewniejszą i sugerowaną metodą wyliczenia terminu porodu jest USG wykonywane przez specjalistę ginekologa.

4⃣RODZAJ PRÓBKI – Do wykonania testu NIFTY pro zawsze wykorzystywana jest próbka krwi z żyły odłokciowej. Podczas umówionej przez nas wizyty w placówce lekarz lub położna pobiera do badania 10 ml próbki z krwi od matki, która jest umieszczana w specjalnym pojemniku i jest dostarczana do laboratorium. Procedura jest analogiczna jak do pobrania krwi na badania morfologiczne, więc takie pobranie jest zupełnie bezpieczne i komfortowe dla pacjentki.

5⃣cffDNA – W tym miejscu znajdą Państwo informacje o procencie cffDNA w  krwi matki.  cffDNA (ang. cell-free DNA), czyli wolne pozakomórkowe DNA, to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA znajdujące się w krwiobiegu. W czasie ciąży we krwi matki pojawia się dodatkowo wolne pozakomórkowe DNA płodu – cffDNA, którego procentowy poziom jest wpisywany w tym miejscu. Aby badanie NIFTY mogło się odbyć, minimalny procent cffDNA musi być na poziomie przynajmniej 3,5%. Wartość ta nie wpływa na pewność wyniku testu NIFTY pro, tylko na możliwość przeprowadzenia badania. Dla pewności wyniku nie ma więc znaczenia, czy stężenie wynosi 3,5 czy np. 7 % – w obu przypadkach wyniki testów NIFTY pro będą tak samo pewne. Jeżeli cffDNA okaże się być za mało, zgłosimy konieczność ponownego pobrania próbki, które jest dla naszych Pacjentek bezpłatne.wynik testu nifty pro, rzykładowy wynik nifty pro

6⃣WYNIK – W tym miejscu mogą znaleźć Państwo dwa możliwe komunikaty: Niskie ryzyko lub Wysokie ryzyko. Ryzyko określane jest na podstawie obliczonego prawdopodobieństwa.

 • Wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem (98 – 100% w zależności od badanego chromosomu) wskazuje na występowanie wady u płodu – prawdopodobieństwo wystąpienia wady jest bliskie 1. Wysokie ryzyko wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej u pacjentek, które chcą mieć pewność występowania wady. Pacjentki wykonujące test NIFTY pro mają wtedy możliwość uzyskania refundacji badania diagnostycznego do kwoty 2600 zł (w zależności od kursu walutowego) oraz mogą skorzystać z konsultacji z lekarzem genetykiem (w cenie badania).
 • Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę (często 1 do kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów) wystąpienia danej wady.

7⃣PRAWDOPODOBIEŃSTWO – W tym miejscu znajdą Państwo wynik wystąpienia ryzyka. Jest to najważniejszy dla Państwa wskaźnik znajdujący się na badaniu. Jest on liczony na podstawie nowoczesnego i precyzyjnego algorytmu, który powstał w oparciu o dziesiątki tysięcy przeprowadzonych prób i lata doświadczeń laboratorium. Prawdopodobieństwo wskazuje w jednoznaczny sposób ryzyko wystąpienia wady genetycznej lub jej minimalne szanse.

Uwaga. Pacjentki często próbują porównać prawdopodobieństwo otrzymane w teście NIFTY pro z prawdopodobieństwem obliczonym w teście PAPP-a. Należy mieć jednak na uwadze, że są to różne badania i prawdopodobieństwo jest liczone w inny sposób.

8⃣INTERPRETACJA – W tej części znajdziecie Państwo komentarz ( w przypadku wysokiego ryzyka), który jest objaśnieniem wyniku oraz komunikat „skontaktuj się z lekarzem” w przypadku niskiego ryzyka. Ponieważ badanie NIFTY pro jest testem przesiewowym, a nie diagnostycznym, dlatego zaleca się pacjentkom na każdym etapie oraz przy każdym rodzaju wyniku konsultację z lekarzem prowadzącym lub lekarzem genetykiem. Fachowa konsultacja specjalisty jest obowiązkowa przy wysokim ryzyku, ale także zalecana jest również przy wynikach z niskim ryzykiem, tak aby nie zostawić wątpliwości. W przypadku wyniku testu NIFTY pro wskazującego na podwyższone ryzyko choroby, nasze pacjentki mają zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania.

wynik testu nifty pro, rzykładowy wynik nifty pro9⃣INNE STWIERDZENIA –  W tej części mogą Państwo znaleźć dodatkowe informacje na temat badanych dodatkowych aberracji: aneuplodii, delecji lub deplikacji chromosomowych. Jeżeli w trakcie badania żadne z powyższych stwierdzeń nie zostanie potwierdzone, to w tej sekcji znajdą Państwo komunikaty: „Nie wykryto” lub „Brak”.

wynik testu nifty pro, rzykładowy wynik nifty pro🔟DANE KLINICZNE W tej części znajdą Państwo opisane procentowo cztery wartości: czułość, specyficzność, wartość predykcyjną dodatnią (PPV) i wartość predykcyjną ujemną testu (NPV).  Są to dane, które potwierdzają pewność i skuteczność testu NIFTY, a także świadczą o wysokiej jakości wykonanego badania. Test NIFTY cechuje się wysokim współczynnikiem wykrywalności (powyżej 99%) oraz niskim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich (poniżej 1%). Dzięki temu wykonanie testu NIFTY może pozwolić na uniknięcie niepotrzebnego zabiegu inwazyjnego, w znacznym stopniu może pomóc również pacjentkom, które mają przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnych badań prenatalnych.

1⃣1⃣PODPIS OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ TEST wyniki testu NIFTY Pro są opracowywane i autoryzowane są przez osoby, które posiadają specjalne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w kierunku diagnostyki laboratoryjnej. W tym miejscu znajdziecie Państwo pieczątkę i podpis osoby, która autoryzuje wyniki badań i posiada specjalne upoważnienia do tego celu.

Wynik testu NIFTY pro w PDF

Chcesz otrzymać przykładowy wynik testu NIFTY pro? Napisz do nas na info@badanienifty.pl aby otrzymać przykładowy wynik wraz z opisem w PDF

Poradnik

Co oznacza negatywny wynik testu NIFTY pro?

ubezpieczenie wynikuNegatywny wynik testu NIFTY pro oznacza, że w trakcie badania nie stwierdzono podwyższonego ryzyka badanej choroby.

Warto wiedzieć, że test NIFTY pro jako jedyne nieinwazyjne badanie prenatalne jest objęte ubezpieczeniem wyniku fałszywie negatywnego w dwóch sytuacjach. Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko, jednak rodzice mogą wtedy liczyć na wysokie odszkodowanie.

 • Jeśli wynik był negatywny, a dziecko urodziłoby się z chorobą (której dotyczył ten wynik), rodzice otrzymują odszkodowanie w wysokości do około 210 000 zł (w zależności od kursu walut).
 • W przypadku uzyskania wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem dziecka, z terminacją ciąży, wysokość odszkodowania wynosi do około 11 000 zł. 

Test NIFTY pro jest jedynym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, które posiada ubezpieczenie wyniku. Czytaj więcej o ubezpieczeniu testu NIFTY pro

Co oznacza pozytywny wynik testu NIFTY pro?

Pozytywny (nieprawidłowy) wynik test NIFTY pro oznacza, że wykazał podwyższone ryzyko wystąpienia danej choroby. Zalecane jest w tym przypadku wykonanie prenatalnego badania diagnostycznego, np. amniopunkcji.

 • Koszty diagnostycznego badania prenatalnego przeprowadzonego w przypadku pozytywnego wyniku testu NIFTY pro są refundowane do kwoty około 2600 zł (w zależności od kursu walut). Czytaj więcej o ubezpieczeniu
 • W przypadku wyniku pozytywnego nasze pacjentki mają również zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania. Więcej informacji o konsultacji

Bezpłatna konsultacja wyniku testu NIFTY pro

Przydatne informacje:

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Najwyższy stopień profesjonalizmu. Do tego bardzo miła, ciepła i rzetelna obsługa, zarówno podczas telefonicznych ustaleń, jak i w laboratorium w czasie pobierania próbki. Czułam się naprawdę świetnie i pod dobrą opieką. Wyniki on-line były już po 6 dniach. Radość i spokój ogromne. Dziękuję i polecam gorąco.”
Magdalena
Po pierwsze szybko! Ze względu na złe wyniki testów ogólnodostępnych i stres z tym zwiazany zdecydowałam się na test NIFTY i zależało mi na czasie. Jednego dnia napisałam maila z zapytaniem i drugiego dnia byłam już umówiona na pobranie krwi. Wyniki, mimo ze miały być w ciągu 10 dni, dostałam już po 7 dniach (5 dniach roboczych). Szybko i solidnie. Do tego przemiła obsługa na każdym etapie świadczenia usługi. I spokój uzyskany po wynikach... bezcenne. Polecam!!!”
Niki
„Jestem bardzo zadowolona z obsługi; informacji udzielonych przez konsultanta infolinii, pobrania krwi (Warszawa) oraz czasu oczekiwania na wynik (był już ósmego dnia roboczego od pobrania). Potwierdzone niskie ryzyko trisomii - z podwójnego testu pappa oraz płci - z usg 🙂 Na pewno teraz jestem spokojniejsza, polecam!”
Kaisa79
„Serdecznie polecam każdej przyszłej mamie, która miała kiepskie wyniki PAPPA. U mnie na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Profesjonalna, miła i pomocna obsługa w punkcie w Katowicach. Na wyniki czekałam krócej, bo 7 dni roboczych.”
Kasia z Mysłowic

Zarezerwuj termin online

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje test NIFTY?

Całkowity koszt testu NIFTY wynosi 2397 zł. Cena ta obejmuje analizę próbki, pobranie materiału w placówce medycznej, wynik w języku polskim i/lub angielskim, oraz zwrot części poniesionych kosztów wykonania badań diagnostycznych. Opłatę za badanie można rozłożyć na raty. Więcej…

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY określa ryzyko wystąpienia:

 • Najczęstszych wad chromosomowych tj. zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau, trisomii 9, 16 i 22
 • Aneuploidii chromosomów płci: monosomia X (zespół Turnera), XXY (zespół Klinefeltera ), XXX, XYY
 • Zespołu mikrodelecji: 5p (zespół kociego krzyku), 1p36, 2q33.1, zespołu Jacobsena (11q23),zespołu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespołu Van der Woude (1q32.2), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po części tak. Test NIFTY podobnie jak test Pappa jest przesiewowym badaniem prenatalnym określającym ryzyko wystąpienia jednej z trzech trisomii. Niemniej jednak czułość testu NIFTY jest zdecydowanie wyższa i wynosi ponad 99%. W przypadku testu Pappa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amniopunkcja?

Nie. Test NIFTY jest przesiewowym badaniem prenatalnym natomiast amniopunkcja to test diagnostyczny. Co to oznacza? W przypadku kiedy test NIFTY wskaże ryzyko wystąpienia trisomii rekomendowane jest wykonanie amniopunkcji w celu potwierdzenia diagnozy.

Ile czeka się na wynik badania NIFTY pro?

Na wynik testu oczekuje się 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbek do laboratorium. Transport trwa zwykle 1-2 dni roboczeCzytaj więcej o transporcie

To jest maksymalny czas oczekiwania, często wynik dostępny jest szybciej, nawet w 4 dni!

zobacz więcej pytań

 

test NIFTY pro i NOVA


Zarezerwuj termin
Zadzwoń terazZadzwoń teraz