Przeskocz do treści
Autoryzowane placówki i wizyty domowe w całej Polsce
Autoryzowane placówki i wizyty domowe w całej PolsceAutoryzowane placówki i wizyty domowe w całej Polsce
testDNA
Ponad 200 punktów pobrań i wizyty w całej polsce
badanienifty.pl Test NIFTY pro wyniki – co oznacza i jakie informacje zawiera wynik badania?

Test NIFTY pro wyniki – co oznacza i jakie informacje zawiera wynik badania?

test nifty wyniki, wynik testu NIFTY pro, ustalenia przypadkoweWynik testu NIFTY pro dzięki wysokiej czułości może pomóc Ci zyskać spokój o zdrowie, tak ważny w czasie ciąży, a także uniknąć amniopunkcji. Wynik informuje o ryzyku wystąpienia 94 chorób genetycznych u dziecka, w tym zespołu Downa (trisomia 21.), zespołu Edwardsa (trisomia 18.) i zespołu Patau (trisomia 13.) i wielu innych.

Na życzenie, na wyniku testu NIFTY pro podawana jest także płeć dziecka. Test NIFTY PRO jest jedynym testem prenatalnym z  pełnym ubezpieczeniem wyniku. Więcej…

Dowiedz się, o czym informują wyniki testu NIFTY pro, jakie elementy zawiera wynik badania, jaka jest jego pewność, a także jak wygląda przykładowy wynik testu NIFTY pro.

Wyniki testu NIFTY pro – o czym informują? Zakres badanych chorób

aż 94 chorobyWyniki testu NIFTY pro w ciąży pojedynczej obejmują przede wszystkim informacje czy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia następujących chorób:

 • 6 trisomii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu
 • 4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 84 mikrodelecje / mikroduplikacje — choć mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka w przypadku matek przed 40 rokiem życia jest nawet większe niż ma to miejsce przy zespole Downa. Przykładowe mikrodelecje i mikroduplikacje badanie w teście NIFTY pro to zespół DiGorge’a i zespoły Angelmana/Pradera-Williego.

mikrodelecje a zespół downa

Więcej informacji: Pełny zakres badania NIFTY pro [TABELKA]

Czy wiesz, że… Test NIFTY jest godny zaufania gdyż jest sprawdzony na największej liczbie ciąż. Został wykonany już ponad 6 000 000 razy na całym świecie, a czułość dla 3 najczęstszych trisomii została potwierdzona w największym badaniu na świecie dotyczącym skuteczności klinicznej testów NIPT, które obejmowało 146 958 ciąż.

Wynik testu NIFTY pro – płeć dziecka

Test NIFTY pro ustala płeć dziecka, która na wyniku testu NIFTY pro jest podawana na życzenie. Więcej o ustaleniu płci w teście NIFTY pro

Co zawiera wynik testu NIFTY pro? Opis wyniku

Poniższy opis dotyczy wyniku testu NIFTY pro w ciąży pojedynczej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać przykładowy wynik testy NIFTY pro dla ciąży bliźniaczej: info@badanienifty.pl i dowiedz się więcej w dalszej części artykułu.

Oto 10 kolejnych ważnych informacji, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności i wiarygodności wyniku badania.

test nifty wyniki

1. KOD KRESKOWY – Jest to unikalny kod, który nadaje się w laboratorium dla każdego jednego wykonywanego testu NIFTY pro. Wynika to z przyjętych procedur. Żadne inne badanie nie posiada takiego samego numeru. Dzięki temu, że każde badanie posiada swój unikalny kod wiedzą Państwo, że przeprowadzony test i jego wynik jest wyłącznie Wasz.

2. WIEK CIĄŻOWY – W tym miejscu wpisywana jest liczba tygodni ciąży czyli tzw. wiek ciąży. Jest to bardzo ważne, aby wiek ciąży był precyzyjne określony, gdyż test NIFTY pro można przeprowadzić po przekroczeniu 10 tygodnia ciąży (wówczas cffDNA osiąga stężenie, które jest już odpowiednie do badania). Najpewniejszą i zalecaną metodą ustalenia wieku ciąży jest badanie USG w pierwszym trymestrze wykonywane przez lekarza ginekologa.

3. PRZEWIDYWANA DATA PORODU – Jest to data określająca przypuszczalny termin porodu. Najpewniejszą i sugerowaną metodą wyliczenia terminu porodu jest USG wykonywane przez specjalistę ginekologa.

4. TYP PRÓBKI – Do wykonania testu NIFTY pro zawsze wykorzystywana jest próbka krwi z żyły odłokciowej. Podczas umówionej przez nas wizyty w placówce lekarz lub położna pobiera do badania 10 ml próbki z krwi od matki, która jest umieszczana w specjalnym pojemniku i jest dostarczana do laboratorium. Procedura jest analogiczna jak do pobrania krwi na badania morfologiczne, więc takie pobranie jest zupełnie bezpieczne i komfortowe dla pacjentki.

test nifty wyniki

5. FRAKCJA PŁODOWA – W tym miejscu znajdą Państwo informacje o procencie cffDNA w  krwi matki.  cffDNA (ang. cell-free DNA), czyli wolne pozakomórkowe DNA, to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA znajdujące się w krwiobiegu. W czasie ciąży we krwi matki pojawia się dodatkowo wolne pozakomórkowe DNA płodu – cffDNA, którego procentowy poziom jest wpisywany w tym miejscu. Aby badanie NIFTY mogło się odbyć, minimalny procent cffDNA musi być na poziomie przynajmniej 3,5%. Wartość ta nie wpływa na pewność wyniku testu NIFTY pro, tylko na możliwość przeprowadzenia badania. Dla pewności wyniku nie ma więc znaczenia, czy stężenie wynosi 3,5 czy np. 7 % – w obu przypadkach wyniki testów NIFTY pro będą tak samo pewne. Jeżeli cffDNA okaże się być za mało, zgłosimy konieczność ponownego pobrania próbki, które jest dla naszych Pacjentek bezpłatne.

6. PŁEĆ – tutaj znajduje się informacja o identyfikacji płci płodu polegającej na określeniu ilości chromosomu Y. Może to być płeć męska lub żeńska.

Na poniższym przykładzie uwzględniono wynik wysokiego ryzyka dla trisomii 21.

test nifty wyniki

test nifty wyniki

7. WYNIKI – W tym miejscu mogą znaleźć Państwo komunikaty: Niskie ryzyko lub Wysokie ryzyko, Wykryto lub Nie wykryto.

W przypadku trisomii 21., trisomii 13. i trisomii 18. ryzyko określane jest na podstawie obliczonego prawdopodobieństwa.

 • Wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na występowanie wady u płodu – prawdopodobieństwo wystąpienia wady jest bliskie 1. Wysokie ryzyko wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej u pacjentek, które chcą mieć pewność występowania wady. Pacjentki wykonujące test NIFTY pro mają wtedy możliwość uzyskania refundacji badania diagnostycznego do kwoty 2600 zł (w zależności od kursu walutowego) oraz mogą skorzystać z konsultacji z lekarzem genetykiem (w cenie badania).
 • Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę (często 1 do kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów) wystąpienia danej wady.

7 a. INTERPRETACJA – W przypadku wykrycia jednej z aneuploidii chromosomów płciowych interpretacja jest następująca: Zaleca się dalszą konsultację. Na raporcie jest również napisane: Zalecane jest przeprowadzenie testu diagnostycznego w celu potwierdzenia wyników o wysokim ryzyku.

8. PRAWDOPODOBIEŃSTWO – W tym miejscu znajdą Państwo wynik wystąpienia ryzyka. Jest to ważny wskaźnik znajdujący się na badaniu. Jest on liczony na podstawie nowoczesnego i precyzyjnego algorytmu, który powstał w oparciu o dziesiątki tysięcy przeprowadzonych prób i lata doświadczeń laboratorium. Prawdopodobieństwo wskazuje w jednoznaczny sposób ryzyko wystąpienia wady genetycznej lub jej minimalne szanse.

Uwaga. Pacjentki często próbują porównać prawdopodobieństwo otrzymane w teście NIFTY pro z prawdopodobieństwem obliczonym w teście PAPP-a. Należy mieć jednak na uwadze, że są to różne badania i prawdopodobieństwo jest liczone w inny sposób.

Ponieważ badanie NIFTY pro jest testem przesiewowym, a nie diagnostycznym, dlatego zaleca się pacjentkom na każdym etapie oraz przy każdym rodzaju wyniku konsultację z lekarzem prowadzącym lub lekarzem genetykiem. Fachowa konsultacja specjalisty jest obowiązkowa przy wysokim ryzyku, ale także zalecana jest również przy wynikach z niskim ryzykiem, tak aby nie zostawić wątpliwości. W przypadku wyniku testu NIFTY pro wskazującego na podwyższone ryzyko choroby, nasze pacjentki mają zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania.

test nifty wyniki

9. TABELA Z DANYMI W tej części znajdą Państwo opisane procentowo wartości: czułość, specyficzność, wartość predykcyjną dodatnią (PPV), wartość predykcyjną ujemną testu (NPV) oraz wskaźnik wykrywalności.  Są to dane, które potwierdzają pewność i skuteczność testu NIFTY, a także świadczą o wysokiej jakości wykonanego badania. Test NIFTY cechuje się wysoką czułością i współczynnikiem wykrywalności (czułość powyżej 99% dla trisomii 21.) oraz niskim odsetkiem wyników fałszywie ujemnych (poniżej 1%) i fałszywie dodatnich (poniżej 0,05%). Dzięki temu wykonanie testu NIFTY może pozwolić na uniknięcie niepotrzebnego zabiegu inwazyjnego, w znacznym stopniu może pomóc również pacjentkom, które mają przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnych badań prenatalnych.

Co oznaczają poszczególne pojęcia? Poniżej znajdziesz definicje:

 • Czułość – stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami/ wadami zostaną rozpoznane. Jest to zdolność  testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje.
 • Specyficzność – stanowi odsetek zdrowych osób (względem danej choroby), u których otrzymano ujemny wynik testu. Ocenia zdolność testu do wykluczenia choroby.
 • PPV – (ang. positive predictive value)- wartość predykcyjna dodatnia, współczynnik precyzyjności testu, wyraża prawdopodobieństwo, że wynik pozytywny jest prawidłowy (wynik pozytywny tzn. wynik, w którym wykryto badaną wadę genetyczną).
 • NPV – (ang. negative predictive value)- wartość predykcyjna ujemna, współczynnik precyzyjności  testu, wyraża prawdopodobieństwo, że negatywny wynik testu jest prawdziwy (wynik negatywny tzn. wynik, w którym nie wykryto badanej wady genetycznej).
 • N / A – dane niedostępne.

test nifty wyniki

10. PODPIS OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ TEST wyniki testu NIFTY Pro są opracowywane i autoryzowane są przez osoby, które posiadają specjalne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w kierunku diagnostyki laboratoryjnej. W tym miejscu znajdziecie Państwo pieczątkę i podpis osoby, która autoryzuje wyniki badań i posiada specjalne upoważnienia do tego celu.

Ustalenia przypadkowe w NIFTY pro

Test NIFTY pro może wykryć zaburzenia spoza zakresu 94 chorób. Jeśli Pacjentka wyrazi zgodę, są one raportowane na wyniku jako „Ustalenia przypadkowe„. Ustalenia przypadkowe są w cenie badania NIFTY pro, jednak nie są objęte ubezpieczeniem.

Wynik testu NIFTY pro – przykładowy wynik w PDF

test nifty pro wyniki

Pewność i wiarygodność wyniku testu NIFTY pro oraz ubezpieczenie

test nifty proPewność i wiarygodność wyniku testu NIFTY pro

Czułość testu NIFTY pro przewyższa 99% dla trisomii 21. – jest większa niż czułość badań biochemicznych w tym testu PAPP-A i jest porównywalna z czułością amniopunkcji. Szczegółowe dane dotyczące czułości badania są podane na wyniku.

Test NIFTY pro jest jednym z najbardziej dokładnych nieinwazyjnych badań prenatalnych.

 • Prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie negatywnego dla trisomii 21., 13. i 18.: 1: 10 000
 • Prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie pozytywnego dla trisomii 21., 13. i 18.: poniżej 0,05% – dzięki temu znacznie mniej Mam mających zdrowe dziecko jest kierowanych na niepotrzebną amniopunkcję

Co jeszcze świadczy o pewności i wiarygodności wyniku testu NIFTY pro?

 • Ponad 6 000 0000 badań NIFTY wykonanych na całym świecie
 • Szeroka walidacja kliniczna – test NIFTY został zatwierdzony w największym badaniu na świecie dotyczącym dotychczasowej skuteczności klinicznej NIPT, które obejmowało 146 958 ciąż. Czytaj więcej o walidacji
 • Analizy przeprowadzane są w jednym z największych, światowych ośrodków zajmujących się genomiką – certyfikowanym laboratorium BGI, z wykorzystaniem metody Sekwencjonowania Nowej Generacji (transport próbki do laboratorium trwa tylko 1-2 dni robocze – dowiedz się więcej)

Oryginalny Nifty pro

Więcej informacji: Pewność wyniku testu NIFTY pro

ubezpieczenie wynikuUbezpieczenie wyniku testu NIFTY pro. Gwarancja testu NIFTY Pro – co daje?

Ubezpieczenie testu NIFTY pro obejmuje 94 nieprawidłowości wymienione w zakresie badania (zobacz zakres).

Mimo bardzo wysokiej czułości testu NIFTY pro, w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (około 1/10.000 badanych przypadków) ubezpieczyciel wypłaca duże odszkodowanie w wysokości do 210 000 zł (w zależności od kursu walutowego).

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu wyniku NIFTY pro

UWAGA. Na rynku są dostępne badania prenatalne nazywane „zastępstwem” testu NIFTY PRO lub określane jako to samo badanie występujące pod inną nazwą. Dopytaj o oryginalny test NIFTY PRO wykonywany w laboratorium BGI.

Tylko test NIFTY PRO posiada pełne ubezpieczenie wyniku. Żaden inny test NIFTY ani inny nieinwazyjny test prenatalny nie posiada takiego ubezpieczenia.

Tylko test NIFTY PRO ma najszerszy zakres badanych chorób (aż 94) i jest to najszerszy zakres wśród testów NIFTY.

W naszym laboratorium testDNA oferujemy oryginalny test NIFTY PRO wykonywany w BGI. Wybierając test NIFTY PRO masz pewność, że zrobisz badanie z ubezpieczeniem i szerokim zakresem. 

bgi

Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej informuje o trisomii 21., trisomii 18., trisomii 13.,  także o płci na życzenie. Wynik dotyczy całej ciąży, nie pojedynczych płodów. Dowiedz się więcej o zakresie badania NIFTY pro w ciąży bliźniaczej tutaj… Napisz do nas, aby otrzymać przykładowy wynik testu NIFTY pro dla ciąży bliźniaczej: info@badanienifty.pl.

Na poniższym przykładzie uwzględniono wynik wysokiego ryzyka dla trisomii 21.

Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

5. INFORMACJA O PŁCI – W przypadku określenia płci, na wyniku podawana jest informacja o wykrytym chromosomie Y.

 • „Wykryto” oznacza, że przynajmniej jeden płód jest płci męskiej (nie jest wykluczone, że drugi jest płci żeńskiej).
 • „Nie wykryto” oznacza, że oba płody ciąży bliźniaczej są płci żeńskiej.

6. WYNIK– W tym miejscu mogą znaleźć Państwo komunikaty: Niskie ryzyko lub Wysokie ryzyko. Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę wystąpienia danej nieprawidłowości. Wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na występowanie nieprawidłowości i wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej u pacjentek, które chcą mieć pewność występowania nieprawidłowości. Pacjentki wykonujące test NIFTY pro mają wtedy możliwość uzyskania refundacji badania prenatalnego diagnostycznego do kwoty 2600 zł (w zależności od kursu walutowego) oraz mogą skorzystać z telefonicznej konsultacji wyniku NIFTY pro z lekarzem genetykiem (w cenie badania). Na wyniku dla ciąży bliźniaczej nie ma podanego prawdopodobieństwa. Dla ciąży bliźniaczej laboratorium BGI nie ma możliwości prezentowania prawdopodobieństwa wystąpienia danej trisomii ze względu na liczbę płodów. Taką wartość można tylko określić dla pojedynczej ciąży.

Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

7. TABELA Z DANYMI W tej części znajdą Państwo opisane procentowo wartości: czułość. Są to dane, które potwierdzają pewność i skuteczność testu NIFTY, a także świadczą o wysokiej jakości wykonanego badania.

Zobacz więcej: Test NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

Wynik testu NIFTY pro – częste pytania

Ile czeka się na wynik testu NIFTY pro?

Na wynik testu NIFTY pro czeka się do 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbki do laboratorium. To jest maksymalny czas oczekiwania na wynik, często rezultat testu NIFTY pro jest dostępny szybciej, nawet w 5 dni roboczych. Transport próbki do laboratorium BGI jest szybki i trwa 1-2 dni robocze. Dowiedz się więcej o transporcie próbki do laboratorium

Co oznacza negatywny wynik testu NIFTY pro (prawidłowy)?

Negatywny wynik testu NIFTY pro oznacza, że w trakcie badania nie stwierdzono podwyższonego ryzyka badanej choroby. Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę (często 1 do kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów) wystąpienia danej wady.

Warto wiedzieć, że test NIFTY pro jako jedyne nieinwazyjne badanie prenatalne jest objęte ubezpieczeniem wyniku fałszywie negatywnego w dwóch sytuacjach. Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko, jednak rodzice mogą wtedy liczyć na wysokie odszkodowanie.

 • Jeśli wynik był negatywny, a dziecko urodziłoby się z chorobą (której dotyczył ten wynik), rodzice otrzymują odszkodowanie w wysokości do około 210 000 zł (w zależności od kursu walut).
 • W przypadku uzyskania wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem dziecka, z terminacją ciąży, wysokość odszkodowania wynosi do około 11 000 zł. 

Test NIFTY pro jest jedynym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, które posiada ubezpieczenie wyniku. Czytaj więcej o ubezpieczeniu testu NIFTY pro

Co oznacza pozytywny wynik testu NIFTY pro (nieprawidłowy)?

Pozytywny (nieprawidłowy) wynik test NIFTY pro oznacza, że wykazał podwyższone ryzyko wystąpienia danej choroby. W takiej sytuacji nasze pacjentki mają zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania.

Bezpłatna konsultacja wyniku testu NIFTY pro

W sytuacji nieprawidłowego wyniku testu NIFTY pro  zalecane jest wykonanie prenatalnego badania diagnostycznego, np. amniopunkcji.

 • Koszty diagnostycznego badania prenatalnego przeprowadzonego w przypadku pozytywnego wyniku testu NIFTY pro są refundowane do kwoty około 2600 zł (w zależności od kursu walut). Czytaj więcej o ubezpieczeniu
 • W przypadku wyniku pozytywnego nasze pacjentki mają również zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania. Więcej informacji o konsultacji

Czy na pewność wyniku testu NIFTY pro wpływa procent cffDNA?

Aby badanie NIFTY pro mogło się odbyć, minimalny procent cffDNA musi być na poziomie przynajmniej 3,5%. Wartość ta nie wpływa na pewność wyniku, tylko na możliwość przeprowadzenia badania. Dla pewności wyniku nie ma więc znaczenia, czy stężenie wynosi 3,5 czy np. 7 % – w obu przypadkach wyniki testów będą tak samo pewne. Jeżeli cffDNA okaże się być za mało, zgłosimy konieczność ponownego pobrania próbki, które jest dla naszych Pacjentek bezpłatne. Czytaj więcej o cffDNA

Czy transport próbek do testu NIFTY pro nie wpływa na ich jakość?

Transport próbek do laboratorium zachowuje ich jakość. Próbka do testu NIFTY pro jest przesyłana specjalną przesyłką medyczną dedykowaną dla nauk biologicznych i opieki medycznej – DHL Medical Express. Jest to przesyłka materiałów biologicznych o pilnym terminie doręczenia do laboratorium, która charakteryzuje się pierwszeństwem w dostawie w docelowej lokalizacji, wykwalifikowaną obsługą dla próbek biologicznych i centralnym monitoringiem. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu jakość próbki okaże się nie być wystarczająca do badania (np. próbka przeterminuje się), wówczas laboratorium przekazuje taką informację i pobierana jest bezpłatnie nowa próbka. Są to bardzo rzadkie przypadki. Czytaj więcej o transporcie

W ilu przypadkach w Polsce zdarzyło się, że został wydany fałszywie negatywny wynik testu NIFTY pro?

W Polsce wykonano już kilkadziesiąt tysięcy testów NIFTY pro. Do tej pory odnotowano jeden przypadek wydania fałszywie negatywnego wyniku testu NIFTY pro i dotyczył on zespołu Turnera.

Jakie są możliwe przyczyny fałszywie negatywnego wyniku testu NIFTY pro?

Test NIFTY pro jest badaniem bardzo czułym, natomiast jak w przypadku każdego badania przesiewowego istnieje niewielkie ryzyko uzyskania wyniku fałszywie negatywnego. Zdarza się to bardzo rzadko i powodem tego może być np. mozaikowatość łożyska, której nie jesteśmy w stanie wcześniej przewidzieć.

Powodem występowania takich wyników jest czułość testu NIFTY pro wynosząca ponad 99%, a nie 100%. Przyczyny mogą być wielorakie. Statystycznie, wynik fałszywie negatywny pojawia się w 1/10 000 przypadków.

Takie wyniki występują we wszystkich testach NIPT, w ilości od 1-5/10 000 (w zależności od badania). Test NIFTY pro jest jednym z najbardziej dokładnym spośród innych NIPT i jako jedyny jest objęty ubezpieczeniem. W przypadku uzyskania fałszywie negatywnego wyniku testu NIFTY pro, pacjentka otrzymuje wysokie odszkodowanie wysokości do 210 000 zł (w zależności od aktualnego kursu walut). Czytaj więcej o ubezpieczeniu testu NIFTY pro

Należy pamiętać, że test NIFTY pro jest badaniem przesiewowym, nie diagnostycznym. Posiada jednak zalety obu grup badań – pozwala dokładnie sprawdzić zdrowie dziecka z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

Zobacz więcej: Najczęściej zadawane pytania o test NIFTY pro

Publikacje dotyczące testu NIFTY pro

 1. Clinical application of massively parallel sequencingbased prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11 105 pregnancies with mixed risk factors. (Prenatal Diagnosis, 2012 Nov 9)
 2. Noninvasive prenatal diagnosis of common fetal chromosomal aneuploidies by maternal plasma DNA sequencing (Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2012)
 3. Prenatal Detection of Aneuploidy and Imbalanced Chromosomal Arrangements by Massively Parallel Sequencing (PLoS ONE, 2012)
 4. Clinical utility of Non Invasive Fetal Trisomy (NIFTY) test – Early experience (The Journal of Maternal- Fetal and Neonatal Medicine) Hongyao, et al. (2012)
 5. Noninvasive prenatal genetic testing for fetal aneuploidy detects maternal trisomy X. (Prenatal Diagnosis).

.opinie facebook sprawdź opinie w google

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Najwyższy stopień profesjonalizmu. Do tego bardzo miła, ciepła i rzetelna obsługa, zarówno podczas telefonicznych ustaleń, jak i w laboratorium w czasie pobierania próbki. Czułam się naprawdę świetnie i pod dobrą opieką. Wyniki on-line były już po 6 dniach. Radość i spokój ogromne. Dziękuję i polecam gorąco.”
Magdalena
Po pierwsze szybko! Ze względu na złe wyniki testów ogólnodostępnych i stres z tym zwiazany zdecydowałam się na test NIFTY i zależało mi na czasie. Jednego dnia napisałam maila z zapytaniem i drugiego dnia byłam już umówiona na pobranie krwi. Wyniki, mimo ze miały być w ciągu 10 dni, dostałam już po 7 dniach (5 dniach roboczych). Szybko i solidnie. Do tego przemiła obsługa na każdym etapie świadczenia usługi. I spokój uzyskany po wynikach... bezcenne. Polecam!!!”
Niki
„Jestem bardzo zadowolona z obsługi; informacji udzielonych przez konsultanta infolinii, pobrania krwi (Warszawa) oraz czasu oczekiwania na wynik (był już ósmego dnia roboczego od pobrania). Potwierdzone niskie ryzyko trisomii - z podwójnego testu pappa oraz płci - z usg 🙂 Na pewno teraz jestem spokojniejsza, polecam!”
Kaisa79
„Serdecznie polecam każdej przyszłej mamie, która miała kiepskie wyniki PAPPA. U mnie na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Profesjonalna, miła i pomocna obsługa w punkcie w Katowicach. Na wyniki czekałam krócej, bo 7 dni roboczych.”
Kasia z Mysłowic

*W zależności od kursu walutowego


Zrób test NIFTY pro w domu z wynikiem ONLINE

x
Opinie klientów
4.93 / 5.00 135 opinii
Poznaj opinie naszych Pacjentek
x
Zarezerwuj termin
Zadzwoń terazZadzwoń teraz, tel. 533 090 626