KUP TERAZ ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ. Sprawdź więcej metod płatności za NIFTY pro tutaj >>x
badanienifty.pl Test NIFTY pro wyniki – co oznacza i jakie informacje zawiera wynik badania?

Test NIFTY pro wyniki – co oznacza i jakie informacje zawiera wynik badania?

test nifty wyniki, wynik testu NIFTY pro, ustalenia przypadkowe, nifty pro wyniki, nifty wyniki, wyniki nifty, wyniki testu nifty, badanie nifty wynikiWynik testu NIFTY pro dzięki wysokiej czułości może pomóc zyskać spokój o zdrowie, tak ważny w czasie ciąży, a także uniknąć amniopunkcji.

Wyniki NIFTY pro informują o 94 chorobach genetycznych u dziecka, w tym zespole Downa (trisomia 21.), zespole Edwardsa (trisomia 18.) i zespole Patau (trisomia 13.) i  innych. Na życzenie, na wyniku testu NIFTY pro podawana jest także płeć dziecka.

Wynik NIFTY pro w testDNA

UWAGA. W testDNA wynik testu NIFTY pro udostępniamy do pobrania wygodnie online w bezpiecznym Panelu Pacjenta. Dzięki temu możesz poznać wynik od razu, bez konieczności dodatkowego dojazdu do placówki.

Co więcej, w cenie badania NIFTY pro w testDNA zapewniamy konsultację z lekarzem genetykiem wyniku nieprawidłowego (pozytywnego). Sprawdź dlaczego jeszcze warto wykonać NIFTY pro w testDNA…

Dowiedz się, o czym informują wyniki testu NIFTY pro, jakie elementy zawiera wynik badania, jaka jest jego pewność, a także jak wygląda przykładowy wynik testu NIFTY pro w testDNA.

Czy wynik NIFTY pro będzie dla mnie zrozumiały?

Tak, wynik jest przedstawiony w prosty sposób. Dodatkowo do naszych wyników NIFTY pro w laboratorium testDNA dołączamy wskazówki Jak odczytać wynik, opracowane we współpracy z lekarzem genetykiem. Dzięki temu samodzielne odczytanie wyniku jest jeszcze łatwiejsze.

Co zawiera wynik testu NIFTY pro? Opis wyniku NIFTY pro w testDNA

Poniższy opis dotyczy wyniku testu NIFTY pro w testDNA  w ciąży pojedynczej. Informacje o wyniku NIFTY dla ciąży bliźniaczej są dalszej części tekstu.

Oto 10 kolejnych ważnych informacji, które posiadają konkretne znaczenie dla wiarygodności wyniku badania NIFTY pro.

test nifty wyniki

1. KOD KRESKOWYJest to unikalny kod, który nadaje się w laboratorium dla każdego jednego wykonywanego testu NIFTY pro. Wynika to z przyjętych procedur. Żadne inne badanie nie posiada takiego samego numeru. Dzięki temu, że każde badanie posiada swój unikalny kod wiedzą Państwo, że przeprowadzony test i jego wynik jest wyłącznie Wasz.

2. WIEK CIĄŻOWY W tym miejscu wpisywana jest liczba tygodni ciąży czyli tzw. wiek ciąży. Jest to bardzo ważne, aby wiek ciąży był precyzyjne określony, gdyż test NIFTY pro można przeprowadzić po przekroczeniu 10 tygodnia ciąży (wówczas cffDNA osiąga stężenie, które jest już odpowiednie do badania). Najpewniejszą i zalecaną metodą ustalenia wieku ciąży jest badanie USG w pierwszym trymestrze wykonywane przez lekarza ginekologa.

3. PRZEWIDYWANA DATA PORODU Jest to data określająca przypuszczalny termin porodu. Najpewniejszą i sugerowaną metodą wyliczenia terminu porodu jest USG wykonywane przez specjalistę ginekologa.

4. TYP PRÓBKI – Do wykonania testu NIFTY pro zawsze wykorzystywana jest próbka krwi z żyły odłokciowej. Podczas umówionej przez nas wizyty w placówce lekarz lub położna pobiera do badania 10 ml próbki z krwi od matki, która jest umieszczana w specjalnym pojemniku i jest dostarczana do laboratorium. Procedura jest analogiczna jak do pobrania krwi na badania morfologiczne, więc takie pobranie jest zupełnie bezpieczne i komfortowe dla pacjentki.

test nifty wyniki

5. FRAKCJA PŁODOWA – W tym miejscu znajdą Państwo informacje o procencie cffDNA w  krwi matki.  cfDNA (ang. cell-free DNA), czyli wolne pozakomórkowe DNA, to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA znajdujące się w krwiobiegu. W czasie ciąży we krwi matki pojawia się dodatkowo wolne pozakomórkowe DNA płodu – cffDNA, którego procentowy poziom jest wpisywany w tym miejscu. Aby badanie NIFTY mogło się odbyć, minimalny procent cffDNA musi być na poziomie przynajmniej 3,5%. Wartość ta nie wpływa na pewność wyniku testu NIFTY pro, tylko na możliwość przeprowadzenia badania. Dla pewności wyniku nie ma więc znaczenia, czy stężenie wynosi 3,5 czy np. 7 % – w obu przypadkach wyniki testów NIFTY pro będą tak samo pewne. Jeżeli cffDNA okaże się być za mało, zgłosimy konieczność ponownego pobrania próbki, które jest dla naszych Pacjentek bezpłatne. Są to jednak rzadkie sytuacje. Czytaj więcej o frakcji płodowej

6. PŁEĆ tutaj znajduje się informacja o identyfikacji płci płodu polegającej na określeniu ilości chromosomu Y. Może to być płeć męska lub żeńska.

test nifty wyniki

test nifty wyniki

7. WYNIKI W tym miejscu mogą znaleźć Państwo komunikaty: Niskie ryzyko lub Wysokie ryzyko, Wykryto lub Nie wykryto.

W przypadku trisomii 21., trisomii 13. i trisomii 18. ryzyko określane jest na podstawie obliczonego prawdopodobieństwa.

 • Wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na występowanie wady u płodu – prawdopodobieństwo wystąpienia wady jest bliskie 1. Wysokie ryzyko wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej u pacjentek, które chcą mieć pewność występowania wady. Pacjentki wykonujące test NIFTY pro mają wtedy możliwość uzyskania refundacji badania diagnostycznego do kwoty ok. 2600 zł (w zależności od kursu walutowego) oraz mogą skorzystać z konsultacji z lekarzem genetykiem (w cenie badania NIFTY pro w testDNA).
 • Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę (często 1 do kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów) wystąpienia danej wady.

7 a. INTERPRETACJA – W przypadku wykrycia jednej z aneuploidii chromosomów płciowych interpretacja jest następująca: Zaleca się dalszą konsultację. Na raporcie jest również napisane: Zalecane jest przeprowadzenie testu diagnostycznego w celu potwierdzenia wyników o wysokim ryzyku.

8. PRAWDOPODOBIEŃSTWO W tym miejscu znajdą Państwo wynik wystąpienia ryzyka. Jest to ważny wskaźnik znajdujący się na badaniu. Jest on liczony na podstawie nowoczesnego i precyzyjnego algorytmu, który powstał w oparciu o dziesiątki tysięcy przeprowadzonych prób i lata doświadczeń laboratorium. Prawdopodobieństwo wskazuje w jednoznaczny sposób ryzyko wystąpienia wady genetycznej lub jej minimalne szanse.

Uwaga. Pacjentki często próbują porównać prawdopodobieństwo otrzymane w teście NIFTY pro z prawdopodobieństwem obliczonym w teście PAPP-a. Należy mieć jednak na uwadze, że są to różne badania i prawdopodobieństwo jest liczone w inny sposób. Zobacz porównanie NIFTY pro i testu Papp-a

Ponieważ badanie NIFTY pro jest testem przesiewowym, a nie diagnostycznym, zaleca się pacjentkom na każdym etapie oraz przy każdym rodzaju wyniku konsultację z lekarzem prowadzącym lub lekarzem genetykiem. Fachowa konsultacja specjalisty jest obowiązkowa przy wysokim ryzyku, ale także zalecana jest również przy wynikach z niskim ryzykiem, tak aby nie zostawić wątpliwości. W przypadku wyniku testu NIFTY pro wskazującego na podwyższone ryzyko choroby, nasze pacjentki testDNA mają zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania.

test nifty wyniki

9. TABELA Z DANYMIW tej części znajdą Państwo opisane procentowo wartości: czułość, specyficzność, wartość predykcyjną dodatnią (PPV), wartość predykcyjną ujemną testu (NPV) oraz wskaźnik wykrywalności.  Są to dane, które potwierdzają pewność i skuteczność testu NIFTY, a także świadczą o wysokiej jakości wykonanego badania. Test NIFTY cechuje się wysoką czułością i współczynnikiem wykrywalności (czułość powyżej 99% dla trisomii 21.) oraz niskim odsetkiem wyników fałszywie ujemnych (poniżej 0,1%) i fałszywie dodatnich (poniżej 0,05%) dla trisomii 21., 18., 13. Dzięki temu wykonanie testu NIFTY może pozwolić na uniknięcie niepotrzebnego zabiegu inwazyjnego, w znacznym stopniu może pomóc również pacjentkom, które mają przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnych badań prenatalnych.

Co oznaczają poszczególne pojęcia? Poniżej znajdziesz definicje:

 • Czułość – stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami/ wadami zostaną rozpoznane. Jest to zdolność  testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje.
 • Specyficzność – stanowi odsetek zdrowych osób (względem danej choroby), u których otrzymano ujemny wynik testu. Ocenia zdolność testu do wykluczenia choroby.
 • PPV – (ang. positive predictive value)- wartość predykcyjna dodatnia, współczynnik precyzyjności testu, wyraża prawdopodobieństwo, że wynik pozytywny jest prawidłowy (wynik pozytywny tzn. wynik, w którym wykryto badaną wadę genetyczną).
 • NPV – (ang. negative predictive value)- wartość predykcyjna ujemna, współczynnik precyzyjności  testu, wyraża prawdopodobieństwo, że negatywny wynik testu jest prawdziwy (wynik negatywny tzn. wynik, w którym nie wykryto badanej wady genetycznej).
 • N / A – dane niedostępne.

test nifty wyniki

10. PODPIS OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ TEST wyniki testu NIFTY Pro są opracowywane i autoryzowane są przez osoby, które posiadają specjalne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w kierunku diagnostyki laboratoryjnej. W tym miejscu znajdziecie Państwo pieczątkę i podpis osoby, która autoryzuje wyniki badań i posiada specjalne upoważnienia do tego celu.

Ustalenia przypadkowe w NIFTY pro

Test NIFTY pro może wykryć zaburzenia spoza zakresu 94 chorób. Jeśli Pacjentka wyrazi zgodę, są one raportowane na wyniku jako „Ustalenia przypadkowe„. Ustalenia przypadkowe są w cenie badania NIFTY pro, jednak nie są objęte ubezpieczeniem. Przy wyniku pozytywnym nasze pacjentki mają też możliwość skorzystania z konsultacji z lekarzem genetykiem w cenie badania.

Wynik testu NIFTY pro w testDNA – przykładowy wynik w PDF

Zamów bezpłatną wysyłkę przykładowego wyniku NIFTY pro wypełniając poniższy formularz:

  Zamów bezpłatny poradnik
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu i otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności poradnika od TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000836540, NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225.

  Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice, o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 32/ 445-34-26.

  Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu wysłania zamówionego poradnika, odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO; dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badanienifty.pl/polityka-prywatnosci/

   

  Konsultacja wyniku NIFTY pro z lekarzem genetykiem w testDNA

  W większości przypadków badania prenatalne nie wykrywają nieprawidłowości. Gdy jednak wynik badania NIFTY pro jest pozytywny (nieprawidłowy), nasze pacjentki mają zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania. Wyjaśnia on znaczenie wyniku i zaleca dalsze postępowanie. Czytaj więcej o naszych konsultacjach >>

  Dlaczego jest to ważne, aby wynik badania NIFTY pro interpretował lekarz genetyk? Zgodnie z rekomendacjami Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonanego na wolnym płodowym DNA:

  „W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania genetycznego wykonywanego na wolnym, płodowym DNA wskazana jest konsultacja pacjentki z specjalistą genetykiem klinicznym lub perinatologiem” [1]

  Pewność i wiarygodność wyniku testu NIFTY pro oraz ubezpieczenie

  test nifty proPewność i wiarygodność wyniku testu NIFTY pro

  Czułość testu NIFTY pro przewyższa 99% dla trisomii 21. – jest większa niż czułość badań biochemicznych w tym testu PAPP-A i jest porównywalna z czułością amniopunkcji. Szczegółowe dane dotyczące czułości badania są podane w tabeli na wyniku.

  Test NIFTY pro jest jednym z najbardziej dokładnych nieinwazyjnych badań prenatalnych.

  • Prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie negatywnego dla trisomii 21., 13. i 18.: 1: 10 000
  • Prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie pozytywnego dla trisomii 21., 13. i 18.: poniżej 0,05% – dzięki temu znacznie mniej Mam mających zdrowe dziecko jest kierowanych na niepotrzebną amniopunkcję

  Co jeszcze świadczy o pewności i wiarygodności wyniku testu NIFTY pro?

  • Ponad 9 000 0000 badań NIFTY wykonanych na całym świecie
  • Szeroka walidacja kliniczna – test NIFTY został zatwierdzony w największym badaniu na świecie dotyczącym dotychczasowej skuteczności klinicznej NIPT, które obejmowało 146 958 ciąż. Czytaj więcej o walidacji
  • Analizy przeprowadzane są w jednym z największych, światowych ośrodków zajmujących się genomiką – certyfikowanym laboratorium BGI, z wykorzystaniem metody Sekwencjonowania Nowej Generacji (transport próbki do laboratorium trwa tylko 1-2 dni robocze, jak w Polsce – dowiedz się więcej). Test NIFTY pro jest jedynym NIFTY, którego analizy wykonywane są w BGI w Hongkongu. BGI opracował metodę badania NIFTY, wprowadził je na rynek i ma największe doświadczenie w nieinwazyjnych testach prenatalnych.

  Oryginalny Nifty pro

  Więcej informacji: Pewność i wiarygodność wyniku testu NIFTY pro

  ubezpieczenie wynikuUbezpieczenie wyniku testu NIFTY pro

  Ubezpieczenie testu NIFTY pro obejmuje wszystkie 94 nieprawidłowości wymienione w zakresie badania (zobacz zakres) oraz dotyczy 3 sytuacji – żaden inny test NIFTY i NIPT nie posiada takiego ubezpieczenia.

  Mimo bardzo wysokiej czułości testu NIFTY pro, w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (około 1/10.000 badanych przypadków) ubezpieczyciel wypłaca duże odszkodowanie w wysokości do 210 000 zł (w zależności od kursu walutowego). Takie wyniki dotyczą wszystkich NIPT jednak tylko w NIFTY rodzice mogą uzyskać wówczas wysoką rekompensatę.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu wyniku NIFTY pro

  UWAGA. Na rynku są dostępne badania prenatalne nazywane „zastępstwem” testu NIFTY PRO lub określane jako to samo badanie występujące pod inną nazwą. Dopytaj o oryginalny test NIFTY PROwykonywany w laboratorium BGI.

  Tylko test NIFTY PRO posiada pełne ubezpieczenie wyniku (dotyczy ono 3 sytuacji i wszystkich badanych chorób, a także jest bezpłatne – w cenie NIFTY pro). Żaden inny test NIFTY ani inny nieinwazyjny test prenatalny nie posiada takiego ubezpieczenia.

  Test NIFTY PRO ma najszerszy zakres badanych chorób (aż 94) wśród testów NIFTY

  bgi

  Umów NIFTY pro w testDNA blisko Ciebie

  Test NIFTY pro

  • Oryginalny test NIFTY pro wykonywany w laboratorium BGI. Bezpieczny test z krwi o wysokiej czułości.
  • Najszerszy test NIFTY – 94 choroby. Zakres dla ciąży pojedynczej: trisomia 21. (zespół Downa), trisomia 18. (zespół Edwardsa), trisomia 13. (zespół Patau), trisomia 9., trisomia 16., trisomia 22., mikrodelecje i zespoły duplikacji – łącznie aż 84 mikrodelecje / duplikacje, płeć na życzenie. Zakres dla ciąży bliźniaczej: trisomia 21., trisomia 13., trisomia 18. i płeć na życzenie.
  • Płeć podawana na wyniku na życzenie rodziców.
  • NIFTY to jedyny test NIPT z ubezpieczeniemW cenie testu NIFTY pro jest ubezpieczenie na wypadek wydania wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka (do 210 000 zł) i przed urodzeniem z terminacją ciąży (do 11 000 zł) oraz zwrot kosztów wykonanej diagnostyki prenatalnej (np. amniopunkcji, analizy mikromacierzy chromosomów) do 2600 zł jeśli wynik testu NIFTY pro będzie pozytywny.
  • Wynik do 10 dni roboczych (czas liczony od momentu dotarcia próbek do laboratorium, transport trwa najczęściej 1-2 dni robocze). Jest to maksymalny czas oczekiwania, często wynik dostępny jest szybciej.
  • Bezpłatne ponowne pobranie próbki jeśli jakość próbki nie będzie wystarczająca do badania.

  Dodatkowo w testDNA

  • Pobranie próbki w placówce lub w domu w całej Polsce w cenie badania.
  • Bezpłatna konsultacja z lekarzem genetykiem w przypadku wyniku pozytywnego w cenie badania.
  • Wynik wygodnie online w bezpiecznym Panelu Pacjenta.
  • Możliwość płatności w ratach, płatności odroczone (P24NOW) – skontaktuj się z nami i zapytaj o raty.

  ⭐⭐⭐⭐⭐Ocena 4,96 (średnia z ponad 200 opinii naszych pacjentek o NIFTY pro w testDNA)

  test NIFTY pro
  Zapytaj o badanie
  Cena: 2397,-

  Zarezerwuj online

  Ogólnopolska rejestracja NIFTY pro w testDNA

  1. Wybierz przychodnię lub wizytę domową rozwiń
  (obie opcje w cenie badania, bez dodatkowych opłat)
  2. Wybierz lokalizację rozwiń
  Podaj adres, w którym chciałabyś umówić wizytę domową

  Miasto:

  Kod pocztowy:

  Ulica:

  Numer domu:

  Numer mieszkania: (pole nieobowiązkowe)

  Piętro i inne informacje dla personelu i kuriera (pole nieobowiązkowe)

  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Ciechanów, Ul Spółdzielcza 2
  Tel. 533 090 626 Płock, ul. Dworcowa 2
  Tel. 533 090 626 Radom, ul. 1905 roku 20
  Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Cybernetyki 7
  Tel. 533 090 626 Siedlce, ul. Floriańska 57
  Tel. 533 090 626 Garwolin, ul. Jana Pawła II 17
  Tel. 533 090 626 Grójec, ul. Olimpijska 8A
  Tel. 533 090 626 Legionowo ul. Sowińskiego 4
  Tel. 533 090 626 Kozienice, ul. Lubelska 40
  Tel. 533 090 626 Płońsk, ul. Grunwaldzka 11A
  Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Krzywe Koło 8/10
  Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Sienna 86
  Tel. 533 090 626 Warszawa Kabaty, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55
  Tel. 533 090 626 Warszawa, Wrocławska 21a/7
  Tel. 533 090 626 Radom, ul. Andrzeja Struga 19/21
  Tel: 533 090 626 Ożarów Mazowiecki, ul. Romana Dmowskiego 39
  Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Kobielskiej 23
  Tel. 533 090 626 Kobyłka, ul. Głowackiego 4
  Tel. 533 090 626 Wołomin, ul. Kościelna 38
  Tel. 533 090 626 Pruszków, ul. Kubusia Puchatka 11
  Tel. 533 090 626 Piaseczno, ul. Puławska 34
  Tel. 665 761 161 Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 6
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Katowice, ul. Bocheńskiego 38A
  Tel. 533 090 626 Chorzów, Ul. Batorego 19
  Tel. 533 090 626 Cieszyn, u. Frysztacka 20
  Tel. 533 090 626 Rybnik, ul. Parkowa 4a
  Tel. 533 090 626 Ustroń, ul. Stawowa 2A
  Tel. 533 090 626 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8
  Tel. 533 090 626 Bielsko Biała, ul. Pszenna 11
  Tel. 533 090 626 Racibórz, Ul. Kolejowa 19A
  Tel. 533 090 626 Lubliniec, Ul. Mickiewicza 14
  Tel. 533 090 626 Osiedle Przy Plantach 8, Mikołów, Polska
  Tel. 533 090 626 Czechowice-Dziedzice, ul. Sienkiewicza 8
  Tel. 533 090 626 Pszczyna, ul. Dobrawy 7
  Tel. 533 090 626 Będzin, ul. Małobądzka 141
  Tel. 533 090 626 Gliwice, ul. Szafirowa 18
  Tel. 533 090 626 Skoczów, ul. Mały Rynek 1
  Tel. 533 090 626 Szczekociny, Aleja Jana Pawła II 6, 42-445
  Tel. 533 090 626 Sosnowiec, Al. Wolności 6
  Tel. 533 090 626 Zabrze, ul. Wolności 311
  Tel. 533 090 626 ul. Wspólna 2, 43-246 Strumień
  Tel. 533 090 626 Częstochowa, ul. Brzeźnicka 59
  Tel. 533 090 626 Częstochowa, Wieluńska 28
  Tel. 533 090 626 Częstochowa, Aleja Wolności 14
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Poznań, ul. Braniewska 20
  Tel. 533 090 626 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńska 9
  Tel. 533 090 626 Piła, ul. Medyczna 6
  Tel. 533 090 626 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 28
  Tel. 533 090 626 Jarocin, ul. Hallera 9
  Tel. 533 090 626 Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 3
  Tel. 533 090 626 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
  Tel. 533 090 626 Września, ul. Piastów 16
  Tel. 533 090 626 Leszno, ul. Racławicka 1a
  Tel. 533 090 626 Poznań, ul. Kaspra Drużbickiego 7
  Tel. 533 090 626 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75 lok 7 i 8
  Tel. 533 090 626 Stęszew, ul. Łukaszewicza 1
  Tel. 533 090 626 Kalisz, ul. Wyszyńskiego 36
  Tel: 533 090 626 Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
  Tel. 665 761 161 Gniezno, ul. Wolności 4a
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Białystok, ul. Sobieskiego 13/8
  Tel. 533 090 626 Suwałki, ul. Młynarskiego 9
  Tel. 533 090 626 Augustów, ul. Chreptowicza 1
  Tel. 533 090 626 Mońki, Al. Wojska Polskiego 42
  Tel. 533 090 626 Grajewo, ul. Kolejowa 8
  Tel. 533 090 626 Łomża, ul. Akademicka 48 A
  Tel. 533 090 626 Białystok, ul. Parkowa 14 lok. 84
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Brodnica, ul.Kopernika 8
  Tel. 533 090 626 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 3-5
  Tel. 533 090 626 Grudziądz, ul. Klasztorna 9/11
  Tel. 533 090 626 Inowrocław, ul. Dworcowa 71
  Tel. 533 090 626 Włocławek, ul. Zduńska 2
  Tel. 533 090 626 Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 4 a
  Tel. 533 090 626 Wielgie, ul. Starowiejska 10
  Tel. 533 090 626 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
  Tel. 533 090 626 Toruń, ul. Watzenrodego 15A
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 145
  Tel. 533 090 626 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
  Tel. 533 090 626 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 14
  Tel. 533 090 626 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
  Tel. 533 090 626 Tarnów, ul. Niepodległości 3A
  Tel. 533 090 626 Krynica Zdrój, ul. Reymonta 21
  Tel. 533 090 626 Kraków, ul. Mehoffera 6
  Tel. 533 090 626 Krzeszowice, ul. Stolarska 1
  Tel. 533 090 626 Zakopane, ul. Orkana 6
  Tel. 533 090 626 Wieliczka, ul. Wincentego Pola 4a
  Tel. 533 090 626 Wadowice, osiedle Kopernika 10B
  Tel. 533 090 626 Myślenice, ul. Oś Tysiąclecia 1, 32-400
  Tel. 533 090 626 Miechów, ul. Juliusza Słowackiego 13
  Tel. 533 090 626 Chrzanów, ul. J. Skorupki 1 C
  Tel. 533 090 626 Oświęcim, Pl. Kościuszki 12
  Tel. 533 090 626 Bochnia, ul. Krakowska 27 A
  Tel. 533 090 626 Kraków, ul. Zacisze 6
  Tel. 533 090 626 Kraków, ul. Kościuszki 44
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Chełm, ul.Lipowa 27
  Tel. 533 090 626 Lublin, ul. Przyjaźni 13
  Tel. 533 090 626 Hrubieszów, Ul. Leśmiana 28
  Tel. 533 090 626 Kraśnik, Ul. Zygmunta Krasińskiego 16
  Tel. 533 090 626 Parczew, ul. 11 listopada 48
  Tel. 533 090 626 Puławy, ul. Centralna 15
  Tel. 533 090 626 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
  Tel. 533 090 626 Lubartów, ul.Mickiewicza 3-5
  Tel. 533 090 626 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 18
  Tel. 533 090 626 Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
  Tel. 533 090 626 Lublin, ul. Okopowa 3
  Tel. 533 090 626 Biała Podlaska, ul. Gabriela Narutowicza 35
  Tel. 533 090 626 Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Gdynia, ul. Adm.J.Unruga 84
  Tel. 533 090 626 Gdańsk, ul. Subisława 24
  Tel. 533 090 626 Czarne, Plac Wolności 10
  Tel. 533 090 626 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 20/1
  Tel. 533 090 626 Malbork, ul.Dworcowa 14
  Tel. 533 090 626 Człuchów, Os. Wazów 8
  Tel. 533 090 626 Kartuzy, ul. Sambora 21A
  Tel. 533 090 626 Bytów, ul. Lęborska 11
  Tel. 533 090 626 Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego, 84–200
  Tel. 533 090 626 Tuchomie, Jana III Sobieskiego 22
  Tel. 533 090 626 Gdańsk, Staropolska 32 B
  Tel: 533 090 626 Gdańsk, ul. Kombatantów 4/22
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Gorzyce, ul. Piłsudskiego 17
  Tel. 533 090 626 Rzeszów, ul. Plac Wolności 17
  Tel. 533 090 626 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 36
  Tel. 533 090 626 Sanok, ul. Przemyska 24
  Tel. 533 090 626 Krosno, ul. 1000 lecia 13
  Tel. 533 090 626 Jarosław, ul. Poniatowskiego 53
  Tel. 533 090 626 Lubaczów, ul. Kościuszki 141, 37–600
  Tel. 533 090 626 Rzeszów, ul. Architektów 11
  Tel. 533 090 626 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 3
  Tel. 533 090 626 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31
  Tel. 533 090 626 Przemyśl, ul. Mickiewicza 27
  Tel. 533 090 626 Ropczyce, ul. Parkowa 1
  Tel. 533 090 626 Ropczyce, ul. ks. Siewierskiego 6
  Tel. 533 090 626 Dębica, ul. Kościuszki 18
  Tel. 533 090 626 Sanok, ul. Witkiewicza 5
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 1 B
  Tel. 533 090 626 Legnica, ul. Biegunowa 2
  Tel. 533 090 626 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 22-23
  Tel. 533 090 626 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
  Tel. 533 090 626 Kłodzko, ul. Spółdzielcza 4
  Tel. 533 090 626 Ślęza, ul. Przystankowa 2
  Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Trwała 7
  Tel. 533 090 626 Świdnica, ul. Kliczkowska 37
  Tel. 533 090 626 Złotoryja, ul. Rynek 5/2
  Tel. 533 090 626 Jawor, ul. Piłsudskiego 10
  Tel. 533 090 626 Kamienna Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
  Tel. 533 090 626 Ząbkowice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
  Tel. 533 090 626 Legnica, ul. Piekarska 7
  Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Gagarina 110
  Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Skarbowców 121-123
  Tel. 533 090 626 Wałbrzych, ul. Wysockiego 24-24 A
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a
  Tel. 533 090 626 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Ogrody 29
  Tel. 533 090 626 Starachowice, ul. Jana Pawła II 1
  Tel. 533 090 626 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 33
  Tel. 533 090 626 Włoszczowa, Ul. Mleczarska 11
  Tel. 533 090 626 Sędziszów, ul. Dworcowa 23, 28-340
  Tel. 533 090 626 Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 52
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20
  Tel. 533 090 626 Opole, ul. Katowicka 55
  Tel. 533 090 626 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28
  Tel. 533 090 626 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Kutno, ul. Sienkiewicza 16
  Tel. 533 090 626 Łódź, ul. Kniaziewicza 20 A
  Tel. 533 090 626 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13/13A
  Tel. 533 090 626 Radomsko, ul. Mickiewicza 29
  Tel. 533 090 626 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
  Tel. 533 090 626 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 15
  Tel. 533 090 626 Bełchatów, ul. Edwardów 2A
  Tel. 533 090 626 Wieluń, ul J.Żubr 30
  Tel. 533 090 626 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 10
  Tel. 533 090 626 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
  Tel. 533 090 626 Pabianice, ul. Warszawska 6
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Szczytno, ul. Chrobrego 10
  Tel. 533 090 626 Ostróda, ul. Jana Sobieskiego 3C
  Tel. 533 090 626 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 1A
  Tel. 533 090 626 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
  Tel. 533 090 626 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
  Tel. 533 090 626 Olecko, ul. 11 Listopada 23, 19-400
  Tel. 533 090 626 Lidzbark Warmiński, ul. 11- tego Listopada 15
  Tel. 533 090 626 Braniewo, ul. Żeromskiego 14a
  Tel: 533 090 626 Markusy 66
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Wałcz, ul. Piastowska 3
  Tel. 533 090 626 Koszalin, ul. Traugutta 31/3
  Tel. 533 090 626 Świnoujście, ul. Piłsudskiego 23-25
  Tel. 533 090 626 Gryfice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
  Tel. 533 090 626 Myślibórz, ul. Kościelna 15
  Tel. 533 090 626 Kamień Pomorski, ul. Kopernika 28
  Tel. 533 090 626 Goleniów, ul. Partyzantów 11
  Tel. 533 090 626 Szczecin, al. Wyzwolenia 7
  Tel. 533 090 626 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48
  Telefon: Adres:
  Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Chrobrego 20 A
  Tel. 533 090 626 Wschowa, ul. Zygmunta Starego 4
  Tel. 533 090 626 Żary, ul. Strzelców 10
  Tel. 533 090 626 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 9 K
  Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Jedności 59
  Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99,
  Tel. 533 090 626 Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 34
  Tel. 533 090 626 Gorzów Wielkopolski, ul. 30 Stycznia 15/9
  3. Wybierz termin rozwiń

  Wybierz preferowaną datę badania. Najszybsze terminy (w tym samym dniu i na następny dzień)
  są zwykle dostępne w placówce. Czas oczekiwania na wizytę domową wynosi zwykle 2 dni.

  Wybierz preferowaną datę

  Wybierz preferowane godziny

  4. Podaj dane rozwiń

  Podaj wiek ciąży:

  Zaznacz właściwą odpowiedź:

  Czy przed złożeniem zamówienia kontaktowali się Państwo z nami?

  Z kim się Państwo kontaktowali?

  Skąd dowiedzieli się Państwo o naszym laboratorium?

  Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice, o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 32/ 445-34-26. Pokaż całość >> Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu:
  1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO);
  2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badanienifty.pl/polityka-prywatnosci/

  Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w ciągu jednego dnia roboczego w celu potwierdzenia terminu i dokończenia rezerwacji.

  Dlaczego test NIFTY pro warto wykonać w testDNA?

  • Wynik wygodnie ONLINE – nasze pacjentki mają dostęp do wygodnego Panelu Pacjenta na stronie internetowej.
  • Szybkie terminy badań – nawet w dniu umówienia.
  • Raty i płatności odroczone – P24NOW, PayPo, Mediraty.
  • Oryginalny NIFTY pro z najszerszym zakresem badanych chorób i ubezpieczeniem, analizy wykonywane są w BGI w Hongkongu. To laboratorium opracowało metodę NIFTY i wprowadziło je na rynek. Ma największe doświadczenie w nieinwazyjnych testach prenatalnych.
  • Autoryzowane placówki i wizyty domowe w całej Polsce – również wizyta domowa jest w cenie badania NIFTY pro. Pobrania w domu organizujemy też w małych miasteczkach i wsiach.
  • Konsultacja z lekarzem genetykiem w cenie badania NIFTY pro w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (nieprawidłowego).
  • Bezpłatne konsultacje 7 dni w tygodniu, również w święta.
  • Marka testDNA jest obecna na rynku od 2003 roku. W tym czasie wykonaliśmy analizy dla ponad 250 000 pacjentów, nawiązaliśmy współpracę z wieloma specjalistami i ośrodkami, zdobyliśmy zaufanie sądów, prokuratury i lekarzy.
  • Pozytywne opinie naszych Pacjentek (średnia 4,96/5 na badanienifty.pl).  Zobacz opinie o NIFTY pro w testDNA >>

  .opinie facebook sprawdź opinie w google

  Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

  Najwyższy stopień profesjonalizmu. Do tego bardzo miła, ciepła i rzetelna obsługa, zarówno podczas telefonicznych ustaleń, jak i w laboratorium w czasie pobierania próbki. Czułam się naprawdę świetnie i pod dobrą opieką. Wyniki on-line były już po 6 dniach. Radość i spokój ogromne. Dziękuję i polecam gorąco.”
  Magdalena
  Po pierwsze szybko! Ze względu na złe wyniki testów ogólnodostępnych i stres z tym zwiazany zdecydowałam się na test NIFTY i zależało mi na czasie. Jednego dnia napisałam maila z zapytaniem i drugiego dnia byłam już umówiona na pobranie krwi. Wyniki, mimo ze miały być w ciągu 10 dni, dostałam już po 7 dniach (5 dniach roboczych). Szybko i solidnie. Do tego przemiła obsługa na każdym etapie świadczenia usługi. I spokój uzyskany po wynikach... bezcenne. Polecam!!!”
  Niki
  „Jestem bardzo zadowolona z obsługi; informacji udzielonych przez konsultanta infolinii, pobrania krwi (Warszawa) oraz czasu oczekiwania na wynik (był już ósmego dnia roboczego od pobrania). Potwierdzone niskie ryzyko trisomii - z podwójnego testu pappa oraz płci - z usg 🙂 Na pewno teraz jestem spokojniejsza, polecam!”
  Kaisa79
  „Serdecznie polecam każdej przyszłej mamie, która miała kiepskie wyniki PAPPA. U mnie na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Profesjonalna, miła i pomocna obsługa w punkcie w Katowicach. Na wyniki czekałam krócej, bo 7 dni roboczych.”
  Kasia z Mysłowic

  Wynik testu NIFTY pro – częste pytania o wynik badania NIFTY pro w testDNA

  Ile czeka się na wynik testu NIFTY pro?

  Na wynik testu NIFTY pro czeka się do 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbki do laboratorium. To jest maksymalny czas oczekiwania na wynik, często rezultat testu NIFTY pro jest dostępny szybciej, nawet w 5 dni roboczych (gotowy wynik jest udostępniany od razu). Transport próbki do laboratorium BGI jest szybki i trwa 1-2 dni robocze. Dowiedz się więcej o transporcie próbki do laboratorium >>

  Co oznacza negatywny wynik testu NIFTY pro (prawidłowy)?

  Negatywny wynik testu NIFTY pro oznacza, że w trakcie badania nie stwierdzono podwyższonego ryzyka badanej choroby. Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę (często 1 do kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów) wystąpienia danej wady. W większości przypadków wynik NIFTY pro jest prawidłowy, co pomaga odzyskać spokój o zdrowie dziecka i uniknąć badań inwayzjnych.

  Warto wiedzieć, że test NIFTY pro jako jedyne nieinwazyjne badanie prenatalne jest objęte ubezpieczeniem wyniku fałszywie negatywnego w dwóch sytuacjach (oraz wyniku pozytywnego). Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko w NIPT, jednak tylko w NIFTY rodzice mogą wtedy liczyć na wysokie odszkodowanie. Ubezpieczenie w NIFTY pro obejmuje cały zakres  badanych chorób, nie tylko wybrane nieprawidłowości.

  • Jeśli wynik był negatywny, a dziecko urodziłoby się z chorobą (której dotyczył ten wynik), rodzice otrzymują odszkodowanie w wysokości do około 210 000 zł (w zależności od kursu walutowego).
  • W przypadku uzyskania wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem dziecka, z terminacją ciąży, wysokość odszkodowania wynosi do około 11 000 zł (w zależności od kursu walutowego).

  NIFTY jest jedynym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, które posiada ubezpieczenie wyniku. Czytaj więcej o ubezpieczeniu testu NIFTY pro >>

  Co oznacza pozytywny wynik testu NIFTY pro (nieprawidłowy)?

  Pozytywny (nieprawidłowy) wynik test NIFTY pro oznacza, że wykazał podwyższone ryzyko wystąpienia danej choroby. W takiej sytuacji nasze pacjentki w testDNA mają zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania.

  Bezpłatna konsultacja wyniku testu NIFTY pro

  W sytuacji nieprawidłowego wyniku testu NIFTY pro  zalecane jest wykonanie prenatalnego badania diagnostycznego, np. amniopunkcji.

  • Koszty diagnostycznego badania prenatalnego przeprowadzonego w przypadku pozytywnego wyniku testu NIFTY pro są refundowane do kwoty około 2600 zł (w zależności od kursu walutowego). Czytaj więcej o ubezpieczeniu
  • W przypadku wyniku pozytywnego nasze pacjentki mają również zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie badania. Więcej informacji o konsultacji >>

  Czy na pewność wyniku testu NIFTY pro wpływa procent cffDNA?

  Aby badanie NIFTY pro mogło się odbyć, minimalny procent cffDNA musi być na poziomie przynajmniej 3,5%. Wartość ta nie wpływa na pewność wyniku, tylko na możliwość przeprowadzenia badania. Dla pewności wyniku nie ma więc znaczenia, czy stężenie wynosi 3,5 czy np. 7 % – w obu przypadkach wyniki testów będą tak samo pewne. Jeżeli cffDNA okaże się być za mało, zgłosimy konieczność ponownego pobrania próbki, które jest dla naszych Pacjentek bezpłatne. Czytaj więcej o cffDNA >>

  Czy transport próbek do testu NIFTY pro nie wpływa na ich jakość?

  Transport próbek do laboratorium zachowuje ich jakość. Próbka do testu NIFTY pro jest przesyłana specjalną przesyłką medyczną dedykowaną dla nauk biologicznych i opieki medycznej – DHL Medical Express. Jest to przesyłka materiałów biologicznych o pilnym terminie doręczenia do laboratorium, która charakteryzuje się pierwszeństwem w dostawie w docelowej lokalizacji, wykwalifikowaną obsługą dla próbek biologicznych i centralnym monitoringiem. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu jakość próbki okaże się nie być wystarczająca do badania (np. próbka przeterminuje się), wówczas laboratorium przekazuje taką informację i pobierana jest bezpłatnie nowa próbka do nowej analizy. Są to jednak bardzo rzadkie przypadki. Czytaj więcej o transporcie próbki NIFTY pro >>

  W ilu przypadkach w Polsce zdarzyło się, że został wydany fałszywie negatywny wynik testu NIFTY pro?

  W Polsce wykonano już kilkadziesiąt tysięcy testów NIFTY pro. Do tej pory odnotowano jeden przypadek wydania fałszywie negatywnego wyniku testu NIFTY pro. Takie wyniki są objęte ubezpieczeniem, które wiąże się z wypłatą odszkodowania do ok. 210 000 zł (w zależności od kursu walutowego). Żaden inny test NIPT nie ma takiego ubezpieczenia.

  Jakie są możliwe przyczyny fałszywie negatywnego wyniku testu NIFTY pro?

  Test NIFTY pro jest badaniem bardzo czułym, natomiast jak w przypadku każdego badania przesiewowego istnieje małe prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie negatywnego. Zdarza się to bardzo rzadko i powodem tego może być np. mozaikowatość łożyska, której nie jesteśmy w stanie wcześniej przewidzieć.

  Powodem występowania takich wyników jest czułość testu NIFTY pro wynosząca ponad 99%, a nie 100%. Przyczyny mogą być wielorakie. Statystycznie, wynik fałszywie negatywny pojawia się w 1/10 000 przypadków.

  Takie wyniki występują we wszystkich testach NIPT, w ilości od 1-5/10 000 (w zależności od badania). Test NIFTY jest jednym z najbardziej dokładnym spośród innych NIPT i jako jedyny jest objęty ubezpieczeniem. W przypadku uzyskania fałszywie negatywnego wyniku testu NIFTY pro, pacjentka otrzymuje wysokie odszkodowanie wysokości do 210 000 zł (w zależności od aktualnego kursu walutowego). Czytaj więcej o ubezpieczeniu testu NIFTY pro >>

  Należy pamiętać, że test NIFTY pro jest badaniem przesiewowym, nie diagnostycznym. Posiada jednak zalety obu grup badań – pozwala dokładnie sprawdzić zdrowie dziecka z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa, bez ryzyka poronienia.

  Zobacz więcej: Najczęściej zadawane pytania o test NIFTY pro >>


  Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

  Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej informuje o trisomii 21., trisomii 18., trisomii 13.,  także o płci na życzenie. Wynik dotyczy całej ciąży, nie pojedynczych płodów. Dowiedz się więcej o zakresie badania NIFTY pro w ciąży bliźniaczej tutaj >>. Napisz do nas, aby otrzymać przykładowy wynik testu NIFTY pro dla ciąży bliźniaczej: info@badanienifty.pl.

  Na poniższym przykładzie uwzględniono wynik wysokiego ryzyka dla trisomii 21.

  Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

  5. INFORMACJA O PŁCI – W przypadku określenia płci, na wyniku podawana jest informacja o wykrytym chromosomie Y.

  • „Wykryto” oznacza, że przynajmniej jeden płód jest płci męskiej (nie jest wykluczone, że drugi jest płci żeńskiej).
  • „Nie wykryto” oznacza, że oba płody ciąży bliźniaczej są płci żeńskiej.

  6. WYNIK– W tym miejscu mogą znaleźć Państwo komunikaty: Niskie ryzyko lub Wysokie ryzyko. Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę wystąpienia danej nieprawidłowości. Wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na występowanie nieprawidłowości i wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej u pacjentek, które chcą mieć pewność występowania nieprawidłowości. Pacjentki wykonujące test NIFTY pro mają wtedy możliwość uzyskania refundacji badania prenatalnego diagnostycznego do kwoty ok. 2600 zł (w zależności od kursu walutowego) oraz mogą skorzystać z telefonicznej konsultacji wyniku NIFTY pro z lekarzem genetykiem (w cenie badania). Na wyniku dla ciąży bliźniaczej nie ma podanego prawdopodobieństwa. Dla ciąży bliźniaczej laboratorium BGI nie ma możliwości prezentowania prawdopodobieństwa wystąpienia danej trisomii ze względu na liczbę płodów. Taką wartość można tylko określić dla pojedynczej ciąży.

  Wynik testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

  7. TABELA Z DANYMI W tej części znajdą Państwo opisane procentowo wartości: czułość. Są to dane, które potwierdzają pewność i skuteczność testu NIFTY, a także świadczą o wysokiej jakości wykonanego badania.

  Zobacz więcej: Test NIFTY pro w ciąży bliźniaczej

   

  Wyniki testu NIFTY pro – o czym informują? Zakres badanych chorób

  Test NIFTY PRO jest więc najszerszym testem NIFTY (bada najwięcej chorób) i dodatkowo zawiera ubezpieczenie obejmujące pełny zakres badanych chorób (94).

  aż 94 chorobyWyniki testu NIFTY pro w ciąży pojedynczej obejmują przede wszystkim informacje na temat następujących chorób:

  • 6 trisomii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu
  • 4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikrodelecje / mikroduplikacje — choć mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka w przypadku matek przed 40 rokiem życia jest nawet większe niż ma to miejsce przy zespole Downa. Przykładowe mikrodelecje i mikroduplikacje badanie w teście NIFTY pro to zespół DiGorge’a i zespoły Angelmana/Pradera-Williego.

  mikrodelecje a zespół downa

  Więcej informacji: Pełny zakres badania NIFTY pro [TABELKA]

  Czy wiesz, że… Test NIFTY jest godny zaufania gdyż jest sprawdzony na największej liczbie ciąż. Został wykonany już ponad 9 000 000 razy na całym świecie, a czułość dla 3 najczęstszych trisomii została potwierdzona w największym badaniu na świecie dotyczącym skuteczności klinicznej testów NIPT, które obejmowało 146 958 ciąż. Wszystko to świadczy o wiarygodności NIFTY.

  Wynik testu NIFTY pro – płeć dziecka

  Test NIFTY pro ustala płeć dziecka, która na wyniku testu NIFTY pro jest podawana na życzenie. Więcej o ustaleniu płci w teście NIFTY pro >>

  Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące NIFTY pro:

  Ile kosztuje test NIFTY pro?

  Całkowity koszt testu NIFTY pro wynosi 2397 zł. Cena ta obejmuje analizę próbki (94 choroby i płeć na życzenie), pobranie materiału w placówce medycznej lub w domu, konsultację pozytywnego wyniku testu NIFTY pro z lekarzem genetykiem, wydanie wyniku oraz zwrot poniesionych kosztów wykonania badań diagnostycznych np. amniopunkcji w przypadku wyniku pozytywnego (do kwoty 0k. 2600 zł, w zależności od kursu walutowego). W cenie testu NIFTY pro jest również ubezpieczenie na wypadek uzyskania wyniku fałszywie negatywnego. W tej sytuacji pacjentka otrzymuje odszkodowanie w wysokości do 210 000 zł (w zależności od kursu walut). Opłatę za badanie można rozłożyć na raty. Więcej…  

  Czy test NIFTY pro to jest to samo co amniopunkcja?

  Nie. Test NIFTY jest przesiewowym badaniem prenatalnym, natomiast amniopunkcja to test diagnostyczny. Co to oznacza? W przypadku kiedy test NIFTY wskaże ryzyko wystąpienia trisomii, rekomendowane jest wykonanie amniopunkcji w celu potwierdzenia diagnozy. Niemniej jednak test NIFTY jest najczulszym i najbardziej pewnym przesiewowym badaniem prenatalnym. Wiele pacjentek decyduje się więc na test NIFTY w sytuacji, gdy wynik testu PAPP-A jest nieprawidłowy. Zobacz porównanie testu NIFTY pro i amniopunkcji >>

  Ile się czeka na wynik badania NIFTY pro?

  Na wynik testu oczekuje się do 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbki do laboratorium. To jest maksymalny czas oczekiwania, często zdarza się, że wynik jest wydawany szybciej i jest udostępniany od razu online.

  W którym tygodniu ciąży można zrobić test NIFTY pro?

  Test NIFTY pro wykonuje się po 10 tygodniu ciąży.

  Czym różni się test NIFTY pro od testu NIFTY?

  Test NIFTY pro posiada szerszy zakres badania oraz jest objęty ubezpieczeniem wyniku. Czytaj więcej

  Zobacz więcej pytań o NIFTY pro  >>

  Źródła:

  [1] Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonanego na wolnym płodowym DNAGinekol Pol. 2015, 86, 966-969

  Publikacje dotyczące testu NIFTY pro

  1. Clinical application of massively parallel sequencingbased prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11 105 pregnancies with mixed risk factors. (Prenatal Diagnosis, 2012 Nov 9)
  2. Noninvasive prenatal diagnosis of common fetal chromosomal aneuploidies by maternal plasma DNA sequencing (Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2012)
  3. Prenatal Detection of Aneuploidy and Imbalanced Chromosomal Arrangements by Massively Parallel Sequencing (PLoS ONE, 2012)
  4. Clinical utility of Non Invasive Fetal Trisomy (NIFTY) test – Early experience (The Journal of Maternal- Fetal and Neonatal Medicine) Hongyao, et al. (2012)
  5. Noninvasive prenatal genetic testing for fetal aneuploidy detects maternal trisomy X. (Prenatal Diagnosis).

  *W zależności od kursu walutowego

  4.5/5 - (41 głosów / głosy)

  Mapa

  Gdzie wykonać NIFTY pro w testDNA?
  Punkty pobrań [CAŁA POLSKA]

  Umów wizytę domową
  CZĘSTY WYBÓR Pobranie próbki NIFTY pro z dojazdem do domu pacjentki Umów wizytę domową >>
  x
  Opinie klientów
  4.94 / 5.00 251 opinii
  Poznaj opinie naszych Pacjentek
  x
  Zarezerwuj termin
  Zadzwoń terazTel. 533 090 626