𝗖𝗼 𝗯𝗮𝗱𝗮 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗡𝗜𝗙𝗧𝗬 𝗽𝗿𝗼? Aberracje chromosomowe | Test NIFTY pro Przeskocz do treści
badanienifty.pl Test NIFTY pro – czym jest? Co bada test NIFTY pro?

Co bada test NIFTY pro?

Test NIFTY pro bada pod kątem zaburzeń wszystkie 23 pary chromosomów za pomocą technologii Sekwencjonowania Nowej Generacji, NGS (Next Generation Sequenting). W sumie jego zakres obejmuje 94 choroby.

Oryginalny Nifty proOprócz dobrze znanych chorób genetycznych takich jak zespół Downa, Edwardsa czy Patau wykrywa również mikrodelecje oraz mikroduplikacje (m. in. zespół DiGorge’a). Dodatkowo w teście NIFTY wynik informuje o płci dziecka, jeśli rodzice mają takie życzenie. Co dokładnie wykrywa test NIFTY pro? Sprawdź, jaki ma zakres badania.

Spis treści – najważniejsze informacje:

 1. Co bada test NIFTY pro?
 2. Szczegółowy zakres badania NIFTY pro – tabela
 3. Czym są aberracje chromosomowe analizowane w teście NIFTY pro?
 4. Czym są mikrodelecje i mikroduplikacje analizowane w teście NIFTY pro?
 5. Czym są aneuploidie chromosomów płci analizowane w teście NIFTY pro?
 6. Czułość testu NIFTY pro – porównanie badań prenatalnych
Test NIFTY jest sprawdzony na największej liczbie ciąż. Został wykonany już ponad 6 000 000 razy na całym świecie, a czułość dla 3 najczęstszych trisomii została potwierdzona w największym badaniu na świecie dotyczącym skuteczności klinicznej testów NIPT, które obejmowało 146 958 ciąż.

Co bada test NIFTY pro?

 • zakres testu nifty pro - aż 94 choroby6 trisomii: 21. — zespół Downa., 18. — zespół Edwardsa, 13. — zespół Patau oraz trisomia 9., 16. i 22. chromosomu
 • 4 choroby związane z nieprawidłowościami liczby chromosomów płci — zespół Turnera (X), zespół Klinefeltera (XXY), trisomia chromosomu X (zespół XXX), zespół Jacobsa (XYY),
 • 84 mikrodelecje / mikroduplikacje — choć mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka w przypadku matek przed 40 rokiem życia jest nawet większe niż ma to miejsce przy Zespole Downa. Przykładowe mikmrodelecje i mikroduplikacje badane w teście NIFTY pro: zespół DiGorge’a, zespoły Angelmana/Pradera-Williego, czy zespół delecji chromosomu Xp21.

mikrodelecje a zespół downa

Choć większość wyników testu NIFTY pozwala odzyskać spokój ponieważ nie potwierdza podejrzenia wad genetycznych, które sugeruje test PAPP-A lub USG genetyczne, to w przypadku wyniku nieprawidłowego pacjentka może liczyć na nasze wsparcie. Każdy taki wynik jest bezpłatnie konsultowany przez naszego lekarza genetyka. 

Pełne ubezpieczenie wyniku

Ubezpieczenie wyniku testu NIFTY pro

Ważne! Test NIFTY pro to jedyny nieinwazyjny test prenatalny, w przypadku którego pacjentka jest objęta ubezpieczeniem na wypadek wydania wyniku fałszywie negatywnego. Co to oznacza? W przypadku, kiedy test NIFTY nie wykryje danej choroby, a dziecko się z nią urodzi, pacjentka otrzyma odszkodowanie w wysokości do 210 000 zł.

Dodatkowo pacjentka, która uzyska wynik potwierdzający jedną z tych chorób może wykonać badanie diagnostyczne prywatnie i otrzyma zwrot jego kosztów do 2 600 zł.

Ubezpieczenie testu NIFTY pro obejmuje 94 nieprawidłowości wymienione w zakresie badania (zobacz zakres).

Więcej informacji o ubezpieczeniu

Co bada test NITY pro? Szczegółowy zakres badania – tabela

Zakres badania dla ciąży pojedynczej jest dostępny tutaj. Opis chorób badanych w teście NIFTY pro jest w dalszej części tekstu, pod tabelą.

Zakres badania
6 trisomii i 4 choroby związane z nieprawidłową liczbą chromosomów płci:
Trisomia 21 (zespół Downa)
Trisomia 18 (zespół Edwardsa)
Trisomi 13 (zespół Patau)
Zespół Turnera (X)
Zespół Klinefeltera (XXY)
Trisomia chromosomu X (XXX)
Zespół Jacobsa (XYY)
Trisomia 9
Trisomia 16
Trisomia 22
84 mikrodelecje i mikroduplikacje:
Zespół DiGorge’a (22q11.21)
Delecja 1p26
Zespoły Angelmana/Pradera-Williego (15q11.2)
Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3)
Zespół Cri-du-chat (5p)
Zespół duplikacji chromosomu 15q11-q13
Zespół CHDM (6q27)
Zespół delecji chromosomu 15q14
Zespół duplikacja chromosomu 17q12
Zespół delecji chromosomu 17q12
Zespół duplikacji chromosomu 3q29
Zespół delecji chromosomu 3q29
Zespół duplikacja chromosomu 8q22.1
Zespół delecji chromosomu 8q22.1
Holprosencefalia 1 (21q22.3)
Zepół WAGR (11p13)
Zespół delecji chromosomu 7q11.23
Zespół duplikacji chromosomu 7q11.23
Zespół Potockiego-Shaffer’a (11p11.2)
HCD (15q26.1)
Delecja telomeryczna chromosomu Xq22.3
Zespół delecji chromosomu 17q21.31
Zespół delecji chromosomu Xp11.3
Zespół delecji chromosomu 3q13.31
Zespół delecji chromosomu 8p23.1
Zespół duplikacji chromosomu 8p23.1
Zespół mikrodelecji 12q14
Zespół delecji chromosomu 17q23.1-q23.2
Zespół Potockiego-Lupskiego (17p11.2)
Zespół Smith-Magenis’a (17p11.2)
Zespół duplikacji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 19q13.11
Zespół duplikacji chromosomu 2q35
Zespół delecji chromosomu 15q25
Zespół delecji chromosomu 22q11.2
Delecja chromosomu 7q
Zespół delecji chromosomu 18q
Zespół delecji chromosomu 9p
Zespół delecji chromosomu 14q11-q22
Zespół delecji chromosomu 6q11-q14
Zespół delecji chromosomu 8q12.1-q21.2
Zespół delecji chromosomu Xq21
Zespół delecji chromosomu 1q41-q42
Zespół delecji chromosomu 6q24-q25
Zespół Dandy-Walker’a (3q22-q24)
Zespół delecji chromosomu 18p
Zespół delecji chromosomu 10q26
Zespół delecji chromosomu 3pter-p25
Zespół delecji chromosomu 2p12-p11.2
Zespół delecji chromosomu 5q14.3
Zespół delecji chromosomu 13q14
Zespół delecji chromosomu 10q22.3-q23.2
Zespół Levy-Shanske’go (15q26-qter)
Zespół delecji chromosomu 15q26-qter
Zespół delecji chromosomu 6pter-p24
Zespół SHFM5 (Ektrodaktylia) (2q31)
Zespół duplikacji chromosomu Xq27.3-q28
Holoprosencefalia 6 (2q37.1-q37.3)
Zespół delecji chromosomu Xp21
Zespół WAGRO (11p13-p12)
Zespół delecji chromosomu 4q21
Zespół Yuan-Harel-Lupski’ego (17p12-p11.2)
Zespół „Kociego Oka” (Cat-Eye) (22q11)
Zespół Jacobsena (11q23)
Zespół DiGeorge 2 (10p14-p13)
Zespół Langer-Giedion (8q24.11-q24.13)
Zespół delecji chromosomu 2p16.1-p15
Zespół triplikacji chromosomu 4q32.1-q32.2
Zespół delecji chromosomu 16p12.2-p11.2
Zespół duplikacji chromosomu Xp11.23-p11.22
Zespół duplikacji chromosomu 2q31.1
Zespół delecji chromosomu 2q33.1
Zespół delecji chromosomu Xq28
Zespół duplikacji chromosomu 22q11.2
Zespół delecji chromosomu 16p
Zespół delecji chromosomu 16p13.3
Zespół mikroduplikacji chromosomu 16p11.2-p12.2
Zespół delecji chromosomu 5q12
Zespół delecji chromosomu 1p32-p31
Zespół duplikacji chromosomu 1p31
Zespół delecji chromosomu 16q22
Zespół Frias (14q22.1-q22.3)
Płeć płodu (podawana na życzenie rodziców)
UWAGA. Na rynku są dostępne badania prenatalne nazywane „zastępstwem” testu NIFTY PRO lub określane jako to samo badanie występujące pod inną nazwą. Dopytaj o oryginalny test NIFTY PRO wykonywany w laboratorium BGI.

Tylko test NIFTY PRO posiada pełne ubezpieczenie wyniku. Żaden inny test NIFTY ani inny nieinwazyjny test prenatalny nie posiada takiego ubezpieczenia.

Tylko test NIFTY PRO ma najszerszy zakres badanych chorób (aż 94) i jest to najszerszy zakres wśród testów NIFTY.

W naszym laboratorium testDNA oferujemy oryginalny test NIFTY PRO wykonywany w BGI. Wybierając test NIFTY PRO masz pewność, że zrobisz badanie z ubezpieczeniem i szerokim zakresem. 

Czym są aberracje chromosomowe analizowane w teście NIFTY pro?

Aberracje chromosomowe (inaczej mutacje chromosomowe) polegają na zmianie struktury lub liczby chromosomów. Dochodzi do niej spontanicznie lub pod wpływem czynników mutagennych (np. promieniowanie jonizujące, promieniowanie ultrafioletowe, wysoka temperatura itp.).

Zmiana liczby chromosomów jest spowodowana przebiegającym w sposób nieprawidłowy ich rozdziałem w trakcie podziału komórki. Najczęstsze anomalie liczbowe to: Zespół Downa (trisomia 21), Zespół Edwardsa (trisomia 18), Zespół Patau (trisomia 13).

Zespół Downa

Chorzy na Zespół Downa posiadają dodatkową informację genetyczną chromosomu 21. To ona odpowiedzialna jest za rozwój cech charakterystycznych dla wyżej wspomnianego schorzenia. Warto wiedzieć, że częstość występowania Zespołu Downa jest aż 10 razy wyższa w przypadku noworodków, które urodzone zostały przez kobiety po 40 roku życia. Nie oznacza to jednak, że młode kobiety nie rodzą dzieci z tymże zespołem. Uważa się jednak, że ich organizm w większości przypadków w naturalny sposób rozpoznaje nieprawidłowość i dochodzi do samoistnego poronienia.

Zespół Downa zwykle nie jest dziedziczny. Szacuje się, że zaledwie 2% przypadków występuje tzw. „rodzinnie”. Może on być jednak przekazywany przez kobiety, które same dotknięte są tym schorzeniem (zazwyczaj zachowują one swoją płodność).

Warto wiedzieć, że zdolności intelektualne oraz sam rozwój społeczny dzieci chorych na Zespół Downa są w dużej mierze uzależnione od warunków środowiskowych i mogą być przez nie aktywnie kształtowane.

Zespol-downa

 Zespół Edwardsa

Zespół Edwardsa jest chorobą genetyczną, której ryzyko rośnie podobnie jak w przypadku Zespołu Downa wraz z wiekiem matki. Jest on spowodowany pojawieniem się dodatkowego (trzeciego) chromosomu 18. Chorują na niego przede wszystkim dziewczynki (cztery razy częściej niż chłopcy).

W 95% przypadków Zespół Edwardsa jest przyczyną samoistnego poronienia już w pierwszym trymestrze ciąży. Większość dzieci, którym udało się przetrwać i przyjść na świat żyje najwyżej 2 miesiące. Zaledwie 5-10% noworodków z Zespołem Edwardsa żyje dłużej niż rok. Jest to uzależnione m.in. od ilości wad wywołanych przez schorzenie.

Dzieci z Zespołem Edwardsa są znacznie mniejsze od normalnych noworodków. Cechą charakterystyczną są w tym przypadku również szeroko rozstawione oczy z często opadającą górną powieką. Typowe są również zaciśnięte piąstki z nachodzącymi na siebie palcami oraz niewykształcone kciuki i paznokcie a także zdeformowane stópki. W czaszce chorych na Zespół Edwardsa obecna jest cysta splotu naczyniówkowego (zbiorniczek z płynem). Oprócz tego mają oni także zaburzone funkcje wielu układów tj. oddechowego czy krążenia, częste wady serca oraz przepuklinę. Dzieci, które są w stanie przeżyć dłużej niż rok nie mogą opanować nauki chodzenia, a ich zdolności poznawcze oraz komunikacyjne są mocno ograniczone.

Warto wiedzieć: Wiek matki nie jest jedynym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia Zespołu Edwardsa. Istotny jest w tym przypadku również jej tryb życia a także stan zdrowia. Pamiętajmy, że na kondycję komórek jajowych negatywnie wpływają m.in. stres, choroby, przewlekłe napięcie itp. Im z kolei słabsze komórki, tym większe ryzyko powstania wady genetycznej.

 Zespół Patau

Zespół Patau (trisomia chromosomu 13) jest zespołem wad wrodzonych, którego przyczyną jest obecność dodatkowej trzeciej kopii chromosomu 13. Częściej dotyka ona dziewczynki niż chłopców (płody płci męskiej najczęściej nie dożywają porodu). Z uwagi na bardzo rozległe wady wrodzone aż 80% dzieci z Zespołem Patau umiera w przeciągu kilku dni lub tygodni od narodzin. Ponad 90% nie dożywa końca pierwszego roku życia, tylko 5% wszystkich pacjentów osiąga z kolei wiek trzech lat.

Podstawowym czynnikiem rozwoju tej choroby jest wiek matki a także nosicielstwo translokacji zrównoważonej chromosomu 13 pary przez jedno z rodziców.

Czym są zespoły mikrodelecje i mikroduplikacje analizowane w teście NIFTY pro?

Czym są mikrodelecje i mikroduplikacje?

Mikrodelecje i mikroduplikacje należą do aberracji chromosomowych strukturalnych. Są to zmiany w strukturze chromosomów, które powstają w wyniku przerwania ciągłości chromosomu i reorganizacji jego fragmentów. Zespół mikrodelecyjny polega na utracie (delecji) części chromosomu, natomiast zespół mikroduplikacyjny wynika z powielenia (duplikacji) fragmentu chromosomu.

Występowanie mikrodelecji i mikroduplikacji badanych w teście NIFTY pro:

występowanie mikrodelecji i mikroduplikacji

Jakie objawy dają mikrodelecje i mikroduplikacje?

Niekorzystne zmiany w genach w postaci mikrodelecji i mikroduplikacji mogą doprowadzić do rozwoju różnego rodzaju zaburzeń. Osoba dotknięta tymi chorobami genetycznymi może cierpieć z powodu epilepsji lub/i wrodzonych wad narządów, a także przejawiać zaburzenia w zachowaniu.

Chorobie mogą towarzyszyć również:

 • niepełnosprawność intelektualna i psychoruchowa,
 • nietypowy wygląd zewnętrzny (dysmorfia, małogłowie),
 • zaburzenia wzrostu.

Stopień nasilenia objawów chorobowych, jakie dają mikrodelecje i mikroduplikacje, zależy od lokalizacji i rozmiaru zmiany. Objawy części mikrodelecji i mikroduplikacji (np. syndromu Cri Du Chat lub zespołów Angelmana/Pradera-Williego) mogą się pokrywać z objawami ze spektrum autyzmu.

Jakie mikrodelecje i mikroduplikacje bada NIFTY pro?

Mimo że mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne, w rzeczywistości prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka (w przypadku matek przed 40 rokiem życia) jest większe niż prawdopodobieństwo wystąpienia u malucha zespołu Downa. Tego typu zmiany w strukturze chromosomów można wykryć za pomocą testu NIFTY pro.

Test NIFTY pro aż 84 zespoły mikrodelecji i mikroduplikacji. Przykładowe z nich to:

 • zespół kociego krzyku,
 • zespół DiGorge’a,
 • zespół Wolfa-Hirschhorna,
 • zespoły Angelmana/Pradera-Williego,
 • zespół monosomii 1p36,
 • zespół monosomii 2q33.1.

Zespół mikrodelecyjny jest wynikiem utraty części chromosomu. Stopień nasilenia objawów chorobowych zależy w tym przypadku od lokalizacji i rozmiaru delecji. Osobom dotkniętym mikrodelecjami mogą towarzyszyć różnego rodzaju zaburzenia, a w tym: niepełnosprawność intelektualna i psychoruchowa, epilepsja, zaburzenia wzrostu, zaburzenia zachowania, problemy z odżywaniem, nietypowy wygląd zewnętrzny (dysmorfia) i wiele innych. Test NIFTY określa ryzyko rozwoju następujących zespołów mikrodelecyjnych:

 Zespół kociego krzyku (ang. cri du chat syndrome)

Jest chorobą genetyczną spowodowaną częściową utratą materiału genetycznego w obrębie 5 chromosomu – (mikrodelecja 5p). Jednym z objawów schorzenia jest charakterystyczny płacz dziecka (przypominający miauczenie kota). Do innych symptomów choroby zalicza się m.in.: małogłowie, mikrognację (mała, cofnięta żuchwa), obecność zmarszczki nakątnej, wydatne guzy czołowe, okrągłą i asymetryczną twarz, krótki nos o płaskiej nasadzie, wady zgryzu. Specyficzny płacz dziecka jest natomiast związany z nieprawidłową budową krtani i nagłośni oraz zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego. Dzieciom cierpiącym na zespół kociego krzyku towarzyszą również zmiany kostno – stawowe, niepełnosprawność intelektualna oraz zaburzenia pracy wielu narządów wewnętrznych. Czytaj więcej o zespole kociego krzyku

 Zespół DiGorge’a

To choroba genetyczna, która jest spowodowana utratą materiału genetycznego w obrębie 22 chromosomu (mikrodelecja 22q11.2). Charakterystyczne objawy zespołu DiGorge’a to:

 • niepełnosprawność umysłowa,
 • wady w rozwoju podniebienia,
 • wrodzone wady narządów (serca, nerek, grasicy).

 Zespół Wolfa-Hirschhorna

To choroba genetyczna spowodowana utratą materiału genetycznego w obrębie 4 (mikrodelecja na krótkim ramieniu chromosomu 4). Dla dzieci cierpiących na zespół Wolfa-Hirschhorna charakterystyczne są niska masa urodzeniowa oraz opóźniony rozwój psychoruchowy, chorobie towarzyszą także zmiany w wyglądzie zewnętrznym (małogłowie, dysmorfia twarzy) oraz wady w budowie kośćca.

 Zespół Angelmana/Pradera-Williego

Zespół Angelmana/Pradera-Williego to choroba genetyczna wynikająca z utraty fragmentu chromosomu 15 (mikrodelecja 15q11-13). Jeśli dziecko otrzyma chromosom z defektem od matki, wystąpi u niego zespół Angelmana, jeśli natomiast wada zostanie przekazana przez ojca, choroba objawi się zespołem Pradera-Williego. Objawy obu zespołów mogą pokrywać się z objawami ze spektrum autyzmu.

 Zespół monosomii 1p36

To zespół wad spowodowanych utratą fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 1. Wśród objawów choroby wymienia się zarówno te o charakterze dysmorficznym, jak i nieprawidłowości funkcjonowania narządów wewnętrznych. Do pierwszej grupy zaliczamy m.in.: małogłowie, duże przednie ciemiączko, zbyt duże lub zbyt małe małżowiny uszne, wydatne czoło, głęboko osadzone oczy, płaski nos, krótkie i wąskie szpary powiekowe, rozszczepy wargi/ podniebienia, zaburzenia wzrostu oraz wiele innych. Do drugiej grupy zalicza się wrodzone wady serca, ubytki słuchu, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nieprawidłowości w rozwoju narządów płciowych – np. wnętrostwo.

 Zespół monosomii 2q33.1

Dzieci obciążone tym zespołem charakteryzują się opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami zachowania. Dość często występują również nieprawidłowości o charakterze dysmorficznym, np. rozszczep podniebienia.

Czym są aneuploidie chromosomów płci analizowane w teście NIFTY pro?

Aneuploidia to zjawisko polegające na nieprawidłowej ilości materiału genetycznego w jądrach komórkowych, która jest skutkiem niewłaściwego rozdzielenia się chromosomów podczas podziału komórki. Zestaw chromosomów osób dotkniętych aneuploidią będzie albo wzbogacony, albo pozbawiony jednego lub większej liczby chromosomów.

Test NIFTY bada najpopularniejsze aneuploidie chromosomów płci, a w tym:

 Zespół Turnera (monosomia chromosomu X)

Choroba genetyczna, na którą zapadają wyłącznie osoby płci żeńskiej. Jest ona wynikiem całkowitego lub częściowego braku drugiego chromosomu płciowego. U dziewczynek dotkniętych tym schorzeniem obserwuje się: niski wzrost, brak fizycznych cech płciowych (płaska klatka piersiowa), niedorozwój narządów płciowych (w tym jajników), bezpłodność, obecność zmarszczki nakątnej, obrzęki limfatyczne, bogatą oprawę oka.

 Zespół Klinefeltera (XXY)

To choroba genetyczna, która dotyka wyłącznie osoby płci męskiej. Jest ona wynikiem obecności przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X. Charakterystycznym objawem zespołu jest kobieca sylwetka ciała, wysoki wzrost, długie kończyny, bezpłodność, upośledzenie umysłowe.

 Zespół XXX

To wada genetyczna występująca wyłącznie u kobiet, która polega na obecności dodatkowego chromosomu X. Choroba nie niesie ze sobą zbyt widocznych objawów. Mogą wystąpić problemy z miesiączkowaniem i zaburzeniami płodności.

 Zespół XYY (zespół Jacobs)

To zespół wad spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu Y. Wśród symptomów choroby wymienia się: wyższy wzrost, trądzik młodzieńczy, obniżony poziom inteligencji (trudności z opanowaniem języka, problemy w nauce).

Porównanie badań prenatalnych

porownanie_badan

Zobacz więcej: Pewność wyniku testu NIFTY pro

Sprawdź bezpiecznie zdrowie dziecka w szerokim zakresie i odzyskaj spokój

W przypadku testu NIFTY pro opinie często świadczą o spokoju, jaki dało rodzicom wykonanie badania. Jeśli występują obawy i wątpliwości dotyczące zdrowia dziecka, które są spowodowane np. wiekiem ciężarnej czy otrzymanymi wynikami testu PAPP-a, warto zrobić nieinwazyjny test prenatalny o wysokiej czułości i tak szerokim zakresie, aby odzyskać spokój w ciąży.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Najwyższy stopień profesjonalizmu. Do tego bardzo miła, ciepła i rzetelna obsługa, zarówno podczas telefonicznych ustaleń, jak i w laboratorium w czasie pobierania próbki. Czułam się naprawdę świetnie i pod dobrą opieką. Wyniki on-line były już po 6 dniach. Radość i spokój ogromne. Dziękuję i polecam gorąco.”
Magdalena
Po pierwsze szybko! Ze względu na złe wyniki testów ogólnodostępnych i stres z tym zwiazany zdecydowałam się na test NIFTY i zależało mi na czasie. Jednego dnia napisałam maila z zapytaniem i drugiego dnia byłam już umówiona na pobranie krwi. Wyniki, mimo ze miały być w ciągu 10 dni, dostałam już po 7 dniach (5 dniach roboczych). Szybko i solidnie. Do tego przemiła obsługa na każdym etapie świadczenia usługi. I spokój uzyskany po wynikach... bezcenne. Polecam!!!”
Niki
„Jestem bardzo zadowolona z obsługi; informacji udzielonych przez konsultanta infolinii, pobrania krwi (Warszawa) oraz czasu oczekiwania na wynik (był już ósmego dnia roboczego od pobrania). Potwierdzone niskie ryzyko trisomii - z podwójnego testu pappa oraz płci - z usg 🙂 Na pewno teraz jestem spokojniejsza, polecam!”
Kaisa79
„Serdecznie polecam każdej przyszłej mamie, która miała kiepskie wyniki PAPPA. U mnie na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Profesjonalna, miła i pomocna obsługa w punkcie w Katowicach. Na wyniki czekałam krócej, bo 7 dni roboczych.”
Kasia z Mysłowic

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje test NIFTY?

Cał­ko­wity koszt testu NIFTY wynosi 2397 zł. Cena ta obej­muje ana­lizę próbki, pobra­nie mate­riału w pla­cówce medycz­nej, wynik w języku pol­skim i/lub angielskim, oraz zwrot części poniesionych kosztów wykonania badań diagnostycznych. Opłatę za badanie można rozłożyć na raty. Więcej…

Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po części tak. Test NIFTY podobnie jak test Pappa jest przesiewowym badaniem prenatalnym określającym ryzyko wystąpienia jednej z trzech trisomii. Niemniej jednak czułość testu NIFTY jest zdecydowanie wyższa i wynosi ponad 99% (dla trisomii 21. i innych aneuploidii). W przypadku testu Pappa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amniopunkcja?

Nie. Test NIFTY jest przesiewowym badaniem prenatalnym natomiast amniopunkcja to test diagnostyczny. Co to oznacza? W przypadku kiedy test NIFTY wskaże ryzyko wystąpienia trisomii rekomendowane jest wykonanie amniopunkcji w celu potwierdzenia diagnozy.

Ile się czeka na wynik badania?

Na wynik testu oczekuje się 11 dni roboczych.

zobacz więcej pytań

Badanie NIFTY PRO możesz również  wykonać w pakiecie  z testem sprawdzającym polimorfizmy w genie MTHFR. Dzięki temu zyskasz również informację,  jaki kwas foliowy jest najlepszy dla Ciebie i Twojego dziecka.

Kliknij i dowiedz się więcej >>

Dowiedz się więcej:

Aktualizacja: 20 sierpnia 2020 r.


Zrób test NIFTY pro w domu z wynikiem ONLINE

x
Opinie klientów
4.88 / 5.00 74 opinie
Poznaj opinie naszych Pacjentek
x
Zarezerwuj termin
Zadzwoń terazZadzwoń teraz