𝗕𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹𝗻𝗲 nieinwazyjne i z krwi ❤ | Badanie NIFTY Pro
Zapytaj o badanie:
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
Badania prenatalne nieinwazyjne z krwi

Badania prenatalne: nieinwazyjne i z krwi. Na czym polegają i kiedy je wykonać?

Badania prenatalne pozwalają sprawdzić zdrowie dziecka już w pierwszym trymestrze ciąży. W większości przypadków przynoszą spokój, gdyż nie wykrywają nieprawidłowości i rodzice dowiadują się, że dziecko rozwija się prawidłowo. Badania prenatalne nieinwazyjne (przesiewowe) opierają się na ultrasonografii oraz na testach biochemicznych. Obecnie dostępne są także badania genetyczne o wysokiej czułości, które wykonywane są z krwi mamy. Dowiedz się na czym polegają i kiedy warto je zrobić.

Spis treści:
Czym są badania prenatalne nieinwazyjne (przesiewowe)?
Kiedy zalecane są badania prenatalne nieinwazyjne?
Badania prenatalne z krwi – jakie są dostępne?
Badania prenatalne z krwi z wolnego płodowego DNA – o wysokiej czułości (NIPT)
Test NIFTY pro jest najszerszym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym i jedynym z ubezpieczeniem
Badania prenatalne nieinwazyjne – porównanie badań 

Badania prenatalne to badania, które mają na celu wykrycie nieprawidłowości w rozwoju dziecka jeszcze przed jego narodzinami. Najczęściej przynoszą rodzicom spokój dzięki informacji, że dziecko rozwija się prawidłowo. w przypadku wykrycia nieprawidłowości pozwalają rodzicom i lekarzom odpowiednio przygotować się do narodzin dziecka, a w niektórych przypadkach rozpocząć leczenie jeszcze w czasie trwania ciąży. Daje to szanse dziecku na poprawę zdrowia i lepsze funkcjonowanie w przyszłości.

Czym są badania prenatalne nieinwazyjne?

Badania prenatalne nieinwazyjne opierają się one na analizie krwi oraz ultrasonografii. Należą do nich między innymi USG, USG genetyczne oraz nowoczesne badania wolnego DNA płodu, które mają wysoką czułość.

Badania prenatalne nieinwazyjne są badaniami przesiewowymi i określają ryzyko powstania choroby. Jeżeli ich wynik wskaże na podwyższone ryzyko choroby, wówczas zaleca się wykonanie badań diagnostycznych (inwazyjnych), takich jak np. amniopunkcja.

W jakim celu wykonuje się badania prenatalne nieinwazyjne? Kiedy są zlecane?

Badania prenatalne nieinwazyjne zaleca się wykonać u każdej kobiety, która spodziewa się dziecka. Mają one na celu ocenić stan zdrowia oraz rozwoju dziecka w różnych okresach ciąży. Badania te pozwalają wykryć wady różnych narządów i układów, a także oszacować szanse wystąpienia u płodu poważnych chorób genetycznych.

“Wszystkie kobiety ciężarne w Polsce, bez względu na wiek, powinny mieć zaproponowane przesiewowe badania prenatalne w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aberracji chromosomowych.”  Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej (Kwiecień 2009)

Jakie badania prenatalne z krwi są dostępne w Polsce?

Badania prenatalne z krwi

Dostępne w Polsce badania prenatalne z krwi to:

  • test podwójny i test potrójny – to badania prenatalne z krwi, które opierają się na analizie biochemicznej,
  • test PAPP-A – podobnie jak test podwójny i test potrójny, badanie to opiera się na analizie biochemicznej,
  • test zintegrowany – to badanie, które łączy w sobie test potrójny i test PAPP-A,
  • testy NIPT oparte na analizie wolnego DNA płodowego – badania prenatalne nieinwazyjne o wysokiej czułości.

Badania prenatalne z krwi z wolnego DNA płodowego – o wysokiej czułości

Spośród wymienionych powyżej badań prenatalnych z krwi najdokładniejsze są badania genetyczne. Mają one także największy zakres badanych chorób. Nowoczesne badania prenatalne z krwi o czułości na poziomie 99% polegają na analizie wolnego płodowego DNA izolowanego z krwi mamy. Dla porównania test PAPP-A wykrywa jedynie 3 trisomie, a jego czułość szacuje się na poziomie około 90% (dla zespołu Downa).

Wolne płodowe DNA, zwane cffDNA (ang. cell free fental DNA) przedostaje się do krwi matki głównie poprzez łożysko. Jego stężenie rośnie wraz z wiekiem ciąży i w okolicach 10 tygodnia ciąży możliwe jest przeprowadzenie badania prenatalnego. Czytaj więcej: Czym jest cffDNA? Badania wolnego płodowego DNA

Test NIFTY pro jest najszerszym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym i jedynym z ubezpieczeniem

Nieinwazyjnym badaniem prenatalnym z krwi o największym zakresie jest test NIFTY pro. Sprawdza zdrowie dziecka pod kątem 3 trisomii (w tym zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau), nieprawidłowości w obrębie chromosomów płci oraz 84 mikrodelecji / mikroduplikacji. Zobacz zakres testu NIFTY pro

Dodatkowe korzyści, jakie wynikają z testu NIFTY pro to ubezpieczenie w przypadku otrzymania wyniku fałszywie negatywnego oraz zwrot kosztów, jeśli badanie wskaże konieczność wykonania badań inwazyjnych (np. amniopunkcji, FISH, analizy mikromacierzy chromosomów i innych badań). Czytaj więcej o ubezpieczeniu NIFTY pro

dr Katarzyna MikołajczykTest NIFTY to pierwszy test NIPT, który został wprowadzony na rynek badań NIPT kilka lat temu. Do dzisiaj wykonano test NIFTY w przypadku ponad 3 000 000 kobiet na całym świecie i jest to test sprawdzony na największej liczbie przypadków.

Ponieważ obliczanie ryzyka odbywa się, w dużym uproszczeniu, na zasadzie statystycznej, to ważne jest, aby wykonywać ten test NIPT, który ma najszerszą walidację w postaci bardzo dużej grupy przetestowanych przypadków.

Dodatkową przewagą testu NIFTY nad testami konkurencyjnymi jest jego najszerszy zakres. Wykrywa podstawowe aberracje chromosomalne, a więc zespoły trisomii 21, 18, 13, 9, 16, 22, ale także 85 aneuploidii, mikrodelecji i mikroduplikacji innych chromosomów. Tak szerokiego panelu wykrywczego nie ma żaden konkurencyjny test.

Ponieważ ceny wszystkich testów są porównywalne, to warto zdecydować się na ten, który zapewnia najszerszy panel badanych nieprawidłowości. Dodatkowo test NIFTY to jedyny test dostępny z ubezpieczeniem. W przypadku wykrycia wady, ubezpieczyciel pokrywa wydatki na diagnostykę prenatalną. Pomimo bardzo wysokiej czułości testu, wynoszącej ponad 99,9% wykrywalności badanych wad, w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (około 1/10.000 badanych przypadków) ubezpieczyciel wypłaca duże odszkodowanie. – dr Katarzyna Mikołajczyk, specjalista ginekologii i położnictwa

wykonaj test NIFTY pro w placówce lub w domu - rejestracja

Dowiedz się więcej: Czym jest test NIFTY pro?

Badania prenatalne nieinwazyjne – porównanie wskaźników wykrywania i porównanie fałszywych wskaźników pozytywnych (FPR)

Badania prenatalne nieinwazyjne - porównanie wskaźników wykrywania

Badania prenatalne nieinwazyjne - porównanie fałszywych wskaźników pozytywnych (FPR)

Zobacz też:


Skip to content
Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz