Test NIFTY pro a test PAPP-A - czym się różnią? | Badanie NIFTY Pro
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
Zapytaj o badanie:
Test NIFTY pro a test PAPP-A - czym się różnią?

Test NIFTY pro a test PAPP-A – czym się różnią?

Na polskim rynku medycznym pojawia się coraz więcej przesiewowych badań prenatalnych. Choć w dalszym ciągu nie stosuje się ich do postawienia ostatecznej diagnozy, to przez niektórych uważane są za bezpieczniejszą alternatywę dla badań inwazyjnych. Do najpopularniejszych zalicza się test PAPP-A, a ostatnio także test NIFTY. Czym różnią się od siebie obie te metody?

Test NIFTY pro a test PAPP-a – podobieństwa i różnice

Test NIFTY, podobnie jak test PAPP-A jest przesiewowym badaniem prenatalnym. Oba pozwalają na określenie ryzyka rozwoju trzech najczęstszych aberracji (mutacji) chromosomowych, a mianowicie zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau. Niemniej jednak pod względem skuteczności test NIFTY nie ma sobie równych. Ta innowacyjna metoda badawcza potrafi określić niebezpieczeństwo pojawienia się wspomnianych zaburzeń na ponad 99%. Dla porównania, wykrywalność zespołu Downa w przypadku drugiego z omawianych badań wynosi zaledwie 90%. Nie ulega chyba wątpliwości, że różnica jest spora.

Standardową próbką do jednego, jak i drugiego testu jest kilka ml krwi pobranych od ciężarnej kobiety. Pozyskanie materiału do analizy przypomina zatem zwykłą morfologię. Omawiane badania różnią się jednak znacząco pod względem samej metody.

Na czym polega test PAPP-A

Test PAPP-A składa się z trzech zasadniczych etapów obejmujących:

  • Szczegółowy wywiad lekarski
  • Biochemiczną analizę krwi
  • USG przezierności karkowej

Pobraną od ciężarnej kobiety próbkę krwi poddaje się analizie biochemicznej, która określa stężenie PAPP-A (ciążowe białko osoczowe A) oraz wolnej beta hCG (wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej).

test NIFTY pro i NOVA

 

Czym jest NIFTY

Badanie NIFTY opiera się na analizie wolnego, pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA), które już po upływie miesiąca od chwili poczęcia zaczyna być obecne we krwi matki. Wykrywalność trisomii określana jest w tym przypadku na ponad 99%. To jednak nie koniec. Badanie wykonuje się również w celu stwierdzenia ryzyka nieprawidłowości  w obrębie chromosomów płci, a w tym wystąpienia zespołu Klinefeltera, zespołu Turnera, zespołów XXX, XYY oraz zespołów mikrodelecyjnych 5p (zespół kociego krzyku), 1p36, 2q33.1,  zespołu Jacobsena (11q23), zespołu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespołu Van der Woude (1q32.2), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2).

Pojawienie się przesiewowego testu NIFTY na polskim rynku medycznym można uznać za przełomowy moment w dziedzinie bezpiecznych badań prenatalnych. Jego wysoka czułość przewyższa wszystkie stosowane dotychczas metody badawcze, w tym opisany powyżej test PAPP- A.

Test NIFTY pro – częste pytania

Co bada test NIFTY pro?

Test NIFTY pro pozwala wykryć:

  • 6 trisomii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu
  • 4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikrodelecje / mikroduplikacje — choć mikrodelecje uznawane są za rzadkie wady genetyczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia u dziecka w przypadku matek przed 40 rokiem życia jest nawet większe niż ma to miejsce przy Zespole Downa
Czy test NIFTY pro to jest to samo co test PAPPA?

Po części tak. Test NIFTY pro podobnie jak test Pappa jest przesiewowym badaniem prenatalnym określającym ryzyko wystąpienia jednej z trzech trisomii. Niemniej jednak czułość testu NIFTY jest zdecydowanie wyższa i wynosi ponad 99%. W przypadku testu PAPP-A jest to 90%. Co więcej test NIFTY pro ma bardzo szeroki zakres – dużo szerszy niż ma to miejsce w przypadku testu PAPP-A i znacznie rzadziej mamy w tym przypadku do czynienia z wynikiem fałszywie pozytywnym (w przypadku testu PAPP-A jest to dość częsta sytuacja). Podsumowując choć oba testy są przesiewowymi testami prenatalnymi to jednak ich czułość oraz zakres jest nieporównywalny.

Czy test NIFTY pro to jest to samo co amniopunkcja?

Nie. Test NIFTY pro jest przesiewowym badaniem prenatalnym natomiast amniopunkcja to test diagnostyczny. Co to oznacza? W przypadku kiedy test NIFTY pro wskaże ryzyko wystąpienia choroby, rekomendowane jest wykonanie amniopunkcji w celu potwierdzenia diagnozy. Amniopunkcja polega na pobraniu próbki bezpośrednio z otoczenia dziecka (płyn owodniowy) poprzez nakłucie powłok brzusznych i poddaniu go szczegółowej analizie cytogenetycznej.

Ile się czeka na wynik badania NIFTY pro?

Na wynik testu oczekuje się maksymalnie do 10 dni roboczych (od momentu dotarcia próbek do laboratorium).

Co jeśli badanie się nie powiedzie ?

W sytuacji kiedy okaże się, że w pobranej próbce krwi będzie za mało DNA dziecka (np. wiek ciąży został źle określony) Pacjentka zostanie poproszona o ponowne pobranie materiału bez dodatkowych kosztów.

Zobacz więcej pytań o test NIFTY pro


Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz
Napisz na czacie