Test NIFTY a test PAPP-A - czym się różnią? | Badanie NIFTY Pro
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00
Zapytaj o badanie:
test nifty a test papp-a

Test NIFTY a test PAPP-A – czym się różnią?

Test NIFTY a test PAPP – A – czym się różnią?

test nifty a test papp-aNa polskim rynku medycznym pojawia się coraz więcej przesiewowych badań prenatalnych. Choć w dalszym ciągu nie stosuje się ich do postawienia ostatecznej diagnozy, to przez niektórych uważane są za bezpieczniejszą alternatywę dla badań inwazyjnych. Do najpopularniejszych zalicza się test PAPP-A, a ostatnio także test NIFTY. Czym różnią się od siebie obie te metody?

Podobieństwa i różnice…

Test NIFTY, podobnie jak test PAPP-A jest przesiewowym badaniem prenatalnym. Oba pozwalają na określenie ryzyka rozwoju trzech najczęstszych aberracji (mutacji) chromosomowych, a mianowicie zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau. Niemniej jednak pod względem skuteczności test NIFTY nie ma sobie równych. Ta innowacyjna metoda badawcza potrafi określić niebezpieczeństwo pojawienia się wspomnianych zaburzeń na ponad 99%. Dla porównania, wykrywalność zespołu Downa w przypadku drugiego z omawianych badań wynosi zaledwie 90%. Nie ulega chyba wątpliwości, że różnica jest spora.

Standardową próbką do jednego, jak i drugiego testu jest kilka ml krwi pobranych od ciężarnej kobiety. Pozyskanie materiału do analizy przypomina zatem zwykłą morfologię. Omawiane badania różnią się jednak znacząco pod względem samej metody.

Na czym polega test PAPP-A

Test PAPP-A składa się z trzech zasadniczych etapów obejmujących:

  • Szczegółowy wywiad lekarski
  • Biochemiczną analizę krwi
  • USG przezierności karkowej

Pobraną od ciężarnej kobiety próbkę krwi poddaje się analizie biochemicznej, która określa stężenie PAPP-A (ciążowe białko osoczowe A) oraz wolnej beta hCG (wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej).

Czym jest NIFTY

Badanie NIFTY opiera się na analizie wolnego, pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA), które już po upływie miesiąca od chwili poczęcia zaczyna być obecne we krwi matki. Wykrywalność trisomii określana jest w tym przypadku na ponad 99%. To jednak nie koniec. Badanie wykonuje się również w celu stwierdzenia ryzyka nieprawidłowości  w obrębie chromosomów płci, a w tym wystąpienia zespołu Klinefeltera, zespołu Turnera, zespołów XXX, XYY oraz zespołów mikrodelecyjnych 5p (zespół kociego krzyku), 1p36, 2q33.1,  zespołu Jacobsena (11q23), zespołu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespołu Van der Woude (1q32.2), zespołu Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2).

Pojawienie się przesiewowego testu NIFTY na polskim rynku medycznym można uznać za przełomowy moment w dziedzinie bezpiecznych badań prenatalnych. Jego wysoka czułość przewyższa wszystkie stosowane dotychczas metody badawcze, w tym opisany powyżej test PAPP- A.

Oceń ten artykuł

Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz
Napisz na czacie