Wynik testu 𝗣𝗔𝗣𝗣-a - co oznacza? Z kim skonsultować? | Badanie NIFTY Pro
Zapytaj o badanie:
Pon-pt. 7.00-22.00, Sb-ndz. 9.00-21.00

Wynik testu PAPP-a – co oznacza i jakie są normy? Z kim skonsultować wynik badania?

Otrzymałaś wynik testu PAPP-a i nie wiesz, co oznacza? Z artykułu dowiesz się, o czym informuje wynik badania i jakie normy mogą świadczyć o podwyższonym ryzyku wystąpienia choroby u dziecka. Jeśli potrzebujesz szybkiej pomocy, wynik testu PAPP-a i innego badania prenatalnego możesz skonsultować telefonicznie z lekarzem, bez wychodzenia z domu.

Spis treści:
Co oznacza wynik testu PAPP-a? Jakie są normy?
Z kim skonsultować wynik testu PAPP-a?
Jak umówić konsultację wyniku testu PAPP-a bez wychodzenia z domu?
Jakie informacje uzyskasz w czasie konsultacji wyniku?

Co oznacza wynik testu PAPP-a? Jakie są normy?

Zacznijmy od wyjaśnienia, jak odczytać wynik testu PAPP-a i jakie są normy. Pamiętaj, że opis ten ma charakter wyłącznie informacyjny, a wyniki badań prenatalnych powinny być zinterpretowane przez lekarza.

Wynik testu PAPP-a informuje, czy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Downa (trisomia 21.), zespołu Edwardsa (trisomia 18.) i zespołu Patau (trisomia 13.). Badanie opiera się na założeniu, że  nieprawidłowy rozwój dziecka związany jest z obniżeniem lub podwyższeniem stężeniem białka PAPP-a w surowicy ciężarnej. Test PAPP-a zwykle jest łączony z badaniem przezierności karkowej (badanie USG) i jest określany wtedy testem połączonym, inaczej mówiąc złożonym (ang. CST, Combined Screening Test). W takim ujęciu:

  • Obniżone stężenie białka PAPP-A (poniżej 0,5 MoM), podwyższony hormon beta hCG (powyżej 2,52 MoM), podwyższony wskaźnik przezierności karkowej – mogą świadczyć o zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z zespołem Downa.
  • Obniżone stężenie białka PAPP-A (poniżej 0,33 MoM) i beta hCG (poniżej 0,33 MoM), podwyższony wskaźnik przezierności karkowej – mogą świadczyć o podwyższonym ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Edwardsa i zespołu Patau

Aby ustalić ryzyko wystąpienia choroby, stosuje się specjalistyczne programy komputerowe. Analizują one dodatkowo wiek pacjentki, wiek ciąży czy obciążenia wywiadu położniczego. Warto wiedzieć, że na wynik testu PAPP-a wpływają też niektóre leki czy zbyt wczesne lub zbyt późne wykonanie badania – dlatego ważne jest przeprowadzenie testu PAPP-a  między 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży.

Uzyskane wyniki badania mają wartość statystyczną. Jeśli więc na wyniku pojawia się zapis 1 : 100 to oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo, że jedna na 100 kobiet z takimi samymi wynikami badań biochemicznych urodzi dziecko z wadą genetyczną (aberracją chromosomową), a 99 kobiet urodzi dziecko bez tej wady. Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wyniki uznawane za nieprawidłowe to takie, które określają ryzyko równe lub wyższe niż 1 : 300.

Z kim skonsultować wynik testu PAPP-a?

Pacjentki, które zrobiły test PAPP-a bardzo często nie wiedzą co zrobić z otrzymanym wynikiem. To naturalne – bez odpowiedniej wiedzy informacje w nim zawarte nie będą mówiły zbyt wiele. Często zdarza się, że lekarz ginekolog prowadzący ciążę nie jest w stanie im go dokładnie wyjaśnić. W takiej sytuacji warto skonsultować wynik testu PAPP-a.

Test PAPP-a służy do oceny ryzyka wystąpienia wad o podłożu genetycznym. W związku z czym powinien zostać zinterpretowany pod kątem oceny ryzyka wad genetycznych płodu przez lekarza ze specjalizacją z genetyki klinicznej.

Warto wiedzieć, że sam wynik to nie wszystko. Lekarz przeprowadzi też szczegółowy wywiad rodzinny. Pozwoli to ustalić, czy w rodzinie wystąpiły choroby dziedziczone w specyficzny sposób. Lekarz weźmie też pod uwagę szczegóły dotyczące przebiegu ciąży takie jak przyjmowane leki czy przebyte choroby.

Jak umówić konsultację wyniku bez wychodzenia z domu?

Aby umówić konsultację, skontaktuj się z nami i umów dogodny termin:

Na kilka dni przed konsultacją dostarcz wyniki badań. W umówionym terminie lekarz zadzwoni do Ciebie w celu przeprowadzenia 30 minutowej konsultacji. Koszt konsultacji wynosi 140 zł.

Wyniki testu PAPP-a i innych badań prenatalnych konsultuje dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej.

dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznejdr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej

Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2001–2009 była asystentem/wykładowcą w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMB oraz lekarzem w Poradni Genetycznej UDSK. Odbyła wymagane staże krajowe i zagraniczne oraz kursy specjalistyczne, a w roku 2007 zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej. Od 2009 roku pracuje w Poradni Genetycznej „Genetics” oraz w Klinice Perinatologii UMB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Konsultacja wyniku testu PAPP-a z lekarzem genetykiem

  • Konsultacja odbywa się telefonicznie, w ustalonym terminie lekarz dzwoni do Ciebie
  • Rozmowa trwa 30 minut
  • Kilka dni przed konsultacją dostarcz wyniki badań
zapytaj o konsultację
Cena: 140 ,-

Jakie informacje uzyskasz w czasie konsultacji wyniku testu PAPP-a?

Lekarz genetyk jest w stanie prawidłowo odczytać wszystkie parametry badania oraz udzielić wskazówki co do dalszego postępowania. W czasie telefonicznej konsultacji lekarz dokładnie wyjaśni i omówi wynik testu PAPP-a. Na podstawie informacji uzyskanych od ciebie i analizy twojego rodowodu, będzie mógł ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia danej choroby u dziecka i zalecić dalsze postępowanie, w tym badania. Konieczna może okazać się dalsza diagnostyka prenatalna.

Zobacz też:


Zarezerwuj termin
Zadzwoń teraz